Kooperativni trening centar

CTCKooperativni trening centar u Kragujevcu je jedan iz mreže KTC centara osnovanih u regionu zapadnog Balkana, u okviru Tempus projekta WBC-VMnet, osnovan juna 2010. kao organizaciona jedinica Univerziteta u Kragujevcu.

Sagledavajući značaj i potrebu saradnje Univerziteta sa preduzećima, osnovni strateški cilj centra je da koordinira i poboljša saradnju, omogući transfer znanja i tehnologija, kao i da studentima i diplomiranim pruži mogućnost sticanja praktičnog znanja.

Centar koordinira mrežu KTC centara u regionu Zapadnog Balkana (Kragujevac, Banja Luka, Podgorica, Rijeka), VMnet mrežu sa preko 1400 članova, VRPM mrežu 74 istraživača iz 20 zemalja. Takođe, zajedno sa regionalnim i EU partnerima učestvovao je u razvoju i implementaciji novog WBC Regionalnog modela saradnje univerziteta i preduzeća koji predviđa sedam strateških mera za podršku procesu integracije trougla znanja, unapređenja kapaciteta i modernizacije univerziteta kroz uspostavljanje efikasnih oblika saradnje između univerziteta i preduzeća u regionu.

Centar realizuje i razne skupove, radionice, seminare, brokerske događaje za preduzeća, istraživače i inovatore u cilju inoviranja znanja zaposlenih o novim tehnologijama, zaštiti intelektualne svojine, inovacijama, itd.

U cilju unapređenja i sticanja novih znanja studenata, centri su razvili i koordiniraju novi Program studentske prakse koji pruža studentima priliku da steknu praktično iskustvo u industriji u oblasti koja se odnosi na njihove akademske studije, kao i da dalje razvijaju svoje profesionalne i interpersonalne veštine.

Pored toga, realizuje se i Program industrijskih stipendija koji je namenjen uspostavljanju održivog partnerstva između univerziteta i industrije kroz boravak industrijskih stipendista u istraživačkim i akademskim centrima i rad sa iskusnim istraživačima sa univerziteta.

Kooperativni trening centar primenjuje inovativni pristup u razvoju proizvoda i optimizaciji tehnoloških procesa baziran na primeni tehnologija virtuelnog inženjeringa. Savremeni resursi (VM softveri, oprema za reverzni inženjering, brzu izradu prototipova, merenje i kontrolu kvaliteta), obučeno osoblje i spoljni eksperti VMnet mreže čine usluge Centra jedinstvenim na našem području.


Upravnik centra:
Prof. dr Vesna Mandić
Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Adresa:
Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac
Objekat A-P-31
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija

Telefon:
+381 (0)34 501 201

E-pošta:
mandic@kg.ac.rs, ctc@kg.ac.rs

Internet stranica:
www.ctc.kg.ac.rs