Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Goran R. Kostić

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Kamerna muzika 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 2019. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 01.10.1979. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, nemački, italijanski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • - 
 • ► Prikaži akademsku karijeru