Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Ljiljana Ž. Ranković

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


  • Zvanje:
  • viši stručni/umetnički saradnik  
  • Uža naučna oblast:
  • Violina. 
  • Godina sticanja zvanja:
  • 15.07.2011. 
  • Procenat angažovanja:
  • 50% 
  • E-mail adresa:
  • Telefon:
  • - 
  • Biografija (CV):
  • - 
  • Datum rođenja:
  • 08.10.1960. 
  • Godina prvog zaposlenja:
  • - 
  • Znanje stranih jezika:
  • - 
  • Internet prezentacija:
  • - 
  • Istraživački broj:
  • 06862 (E-CRIS.SR) 
  • ► Prikaži akademsku karijeru