Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Dragana B. Dimić

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Klavir. 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 09.09.2015. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 15.10.1970. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 06846 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru