Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Karolj K. Maročik

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Duvački instrumenti - flauta.  
 • Godina sticanja zvanja:
 • 27.05.2015. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 29.04.1961. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 06866 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru