Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Zoran R. Rakić

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Harmonika. 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 27.10.2011. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 11.13.1965. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 06856 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru