Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Marina V. Kebara

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Ruski jezik. 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 13.07.2016. 
 • Procenat angažovanja:
 • 80% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 29.01.1963. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2009. 
 • Znanje stranih jezika:
 • ruski, poljski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11461 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-0055-3767 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru