Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Bojan Otašević

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Crtanje i slikanje.  
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 29.03.2018. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 25.07.1973. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 06875 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru