Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Milana L. Dodig

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Francuski jezik. 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 23.01.2019. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 18.06.1985. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2012. 
 • Znanje stranih jezika:
 • francuski, engleski, italijanski  
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11547 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-8409-9498 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru