Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Vladimir M. Trmčić

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Kompozicija (Aranžiranje) i uža teorijsko-umetnička oblast Muzička teorija 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 13.09.2017. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • - 
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 21.11.1983. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • - 
 • ► Prikaži akademsku karijeru