Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Filip S. Misita

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • asistent  
 • Uža naučna oblast:
 • Grafika i grafičke tehnike 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 18.07.2015. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • - 
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 09.06.1988. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • - 
 • ► Prikaži akademsku karijeru