Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Petar P. Marković

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • viši stručni/umetnički saradnik  
 • Uža naučna oblast:
 • Klavir 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 27.02.2014. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • - 
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 26.09.1974. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • - 
 • ► Prikaži akademsku karijeru