Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Biljana Z. Lazović

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • lektor  
 • Uža naučna oblast:
 • Francuski jezik. 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 01.03.2016. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 034/346-731 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 11.03.1961. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1985. 
 • Znanje stranih jezika:
 • francuski  
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 06813 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru