Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Marina M. Petrović-Jilih

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Nemačka književnost i kultura i Metodika nastave nemačkog jezika i književnosti 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 2019. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 20.12.1968. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • nemački, engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 06822 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru