Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Владимир Б. Кочовић

Факултет инжењерских наука Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Репозиторијум радова:
Академска каријера:
истраживач сарадник
22.01.2015.
Производно машинство
100%
kocovic49@gmail.com
335-990 л.693
CV_vladimir.kocovic.pdf

02.04.1990.
2014.
Енглески језик
 
 

  • прикажи