Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Смиљана М. Ђоровић

Факултет инжењерских наука Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Репозиторијум радова:
Академска каријера:
истраживач приправник
18.05.2017.
Примењена механика
100%
smiljana@kg.ac.rs
034/335-990
CV_smiljana.djorovic.pdf

27.05.1992.
2017.
Енглески језик
 
 

  • прикажи