Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Ivana R. Ćirković Miladinović

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Engleski jezik sa metodikom nastave 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 09.09.2015. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 035/223-805 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 22.03.1977. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2007. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, nemački, italijanski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 10654 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-9810-1106 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru