Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Jelena Lj. Spasić

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Srpski jezik sa metodikom nastave 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 13.09.2017. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 035/223-805 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 24.10.1981. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2005. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, nemački, slovenački 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 08995 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru