Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Nenad J. Stevanović

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Pedagogija 
 • Datum sticanja zvanja:
 • 13.09.2017. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 035/223-805 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 24.06.1982. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2007. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, nemački, francuski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11131 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-3120-1908 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru