Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Nina B. Marković

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini


 • Zvanje:
 • asistent  
 • Uža naučna oblast:
 • Književnost sa metodikom nastave 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 01.02.2018. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 01.11.1988. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • - 
 • ► Prikaži akademsku karijeru