Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Sunčica V. Macura Milovanović

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Specijalno pedagoške i psihološke nauke 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 25.05.2017. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 035/223-805 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 29.01.1961. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1988. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11136 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru