Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Tatjana P. Stojanović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Veštačka inteligencija. 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 15.06.2016. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 336 223 l:279  
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 29.07.1974. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1998. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07290 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-7731-4030 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru