Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Vladimir B. Mihailović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Biohemija 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 14.09.2016. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 034/336-223 l:255 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 22.02.1984. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2011. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, ruski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 10990 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-4113-6804 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru