Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Vladimir P. Petrović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Organska hemija 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 14.02.2018. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 12.01.1984. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2009. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, ruski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • - 
 • ► Prikaži akademsku karijeru