Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Nevena R. Mihailović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • istraživač saradnik  
 • Uža naučna oblast:
 • Analitička hemija 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 19.01.2017. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 336-223 l.351 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 18.05.1989. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2015. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, nemački 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • - 
 • ► Prikaži akademsku karijeru