Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Momir Arsenijević

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Kvantna mehanika 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 11.07.2018. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • - 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07398 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-4622-642X (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru