Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Jovana P. Jovanović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • istraživač pripravnik  
 • Uža naučna oblast:
 • Organska hemija 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 20.04.2016. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 15.05.1989. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2016. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11088 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-3561-6732 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru