Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Aleksa N. Cerovina

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • saradnik u nastavi  
 • Uža naučna oblast:
 • Programiranje 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 14.12.2016. 
 • Procenat angažovanja:
 • 50% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 10.06.1993. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2016. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • - 
 • ► Prikaži akademsku karijeru