Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Vera M. Divac

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • naučni saradnik  
 • Uža naučna oblast:
 • Hemija. 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 28.05.2014. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 336 223 l:366  
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 30.08.1978. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2008. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski i francuski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07419 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-8762-9386 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru