Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Mirjana V. Pavlović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Mtematička naliza sa primenama. 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 12.02.2020. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 336 223 l:305  
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 19.04.1966. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1990. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07294 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-6257-8666 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru