Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Violeta A. Petrović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Elektronika sa telekomunikacijama, informacioni sistemi. 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 13.02.2013. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 034/336-223 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 15.10.1973. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07462 (E-CRIS.SR) 
 • ► Prikaži akademsku karijeru