Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Biljana V. Petrović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Neorganska hemija. 
 • Godina sticanja zvanja:
 • 13.02.2013. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 336 223 l: 363 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 04.10.1976. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07460 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-7914-6026 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru