Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Marija P. Stanić

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Matematička analiza sa primenama  
 • Godina sticanja zvanja:
 • 30.11.2017. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon:
 • 336 223 l:297 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 17.11.1975. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1999. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • Istraživački broj:
 • 07286 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-4785-6730 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru