Nastavnici fakulteta

Pregled nastavnika Fakulteta


FILUM: Odsek za muzičku umetnost
# Nastavnik Zvanje Godina izbora Uža naučna/umetnička oblast Godina rođenja
1. Borislav A. Čičovački redovni profesor 2018. Kamerna muzika 1966.
2. Vladimir M. Milić redovni profesor 2017. Dirigovanje. 1962.
3. Vojin T. Vasović redovni profesor 2009. Harmonika. 1963.
4. Emina M. Smolović redovni profesor 2013. Muzička metodika. 1970.
5. Zoran V. Komadina redovni profesor 2017. Muzička teorija. 1966.
6. Zoran R. Rakić redovni profesor 2011. Harmonika. 1965.
7. Karolj K. Maročik redovni profesor 2015. Duvački instrumenti - flauta. 1961.
8. Katalin K. Tasić redovni profesor 2008. Dirigovanje. 1959.
9. Marina S. Trajković-Bidžovski redovni profesor 2019. Solo pevanje 1960.
10. Milutin M. Mladenović redovni profesor 2016. Violončelo 1972.
11. Nataša A. Petrović redovni profesor 2017. Viola 1974.
12. Oliver Đ. Njego redovni profesor 2019. Solo pevanje 1959.
13. Sanja M. Vukosavljević–Milenić redovni profesor 2017. Klavir. 1968.
14. Srđan L. Stošić redovni profesor 2014. Kontrabas 1969.
15. Suzana S. Maročik redovni profesor 2019. Metodika vokalno istrumentalne nastave 1963.
16. Ana Kovačević vanredni profesor 2011. Gudački instrumenti. 1978.
17. Ana P Kovačević vanredni profesor 2016. violina 1978.
18. Biljana Lj. Mandić vanredni profesor 2020. Muzička pedagogija 1973.
19. Violeta Ž. Vasiljević vanredni profesor 2017. Klavir. 1970.
20. Vladimir P. Blagojević vanredni profesor 2019. Harmonika. 1980.
21. Vojislav D. Spasić vanredni profesor 2018. Solo pevanje. 1980.
22. Goran R. Kostić vanredni profesor 2019. Kamerna muzika 1979.
23. Dragana B. Dimić vanredni profesor 2015. Klavir. 1970.
24. Duško S. Marić vanredni profesor 2018. Umetnička produkcija 1963.
25. Zorica B. Mitev-Vojnović vanredni profesor 2017. Muzika u medijima 1959.
26. Jasminka P. Dokmanović vanredni profesor 2017. Muzika u medijima 1959.
27. Jasna S. Veljanović-Ranković vanredni profesor 2015. Muzička teorija. 1980.
28. Jelena I. Rokvić vanredni profesor 2020. Gudački instrumenti - violina 1983.
29. Jovana M. Radovanović vanredni profesor 2018. Klavir 1985.
30. Katarina A. Radovanović Jeremić vanredni profesor 2015. Kamerna muzika. 1976.
31. Katarina S. Stanković vanredni profesor 2017. Dirigovanje. 1977.
32. Ljuba M. Brkić vanredni profesor 2018. Digitalna umetnost 1975.
33. Marija M. Ćirić vanredni profesor 2017. Teorija umetnsoti i medija. 1969.
34. Milorad T. Marinković vanredni profesor 2017. Muzička teorija 1976.
35. Miloš R. Veljković vanredni profesor 2016. Kamerna muzika. 1980.
36. Predrag D. Kostović vanredni profesor 2016. Harmonika. 1972.
37. Saša R. Mirković vanredni profesor 2016. Viola 1980.
38. Svetlana B. Krstić vanredni profesor 2014. Klavir. 1968.
39. Aleksandar D Tasić docent 2016. Klarinet 1976.
40. Aleksandar D. Spasić docent 2011. Režija (gluma i operski studio).. 1967.
41. Aleksandra L. Radenković docent 2013. Klavir. 1963.
42. Aleksandra M. Milanović docent 2019. Gudački instrumenti- Violina 1982.
43. Anja Lazarević docent 2017. Muzikologija 1986.
44. Vladimir M. Trmčić docent 2017. Kompozicija (Aranžiranje) i uža teorijsko-umetnička oblast Muzička teorija 1983.
45. Ivan Jotić docent 2016. Fagot 1975.
46. Ivana N. Medić docent 2013. muzikologija 1975.
47. Jelena Beočanin docent 2017. Muzička pedagogija 1976.
48. Katja S. Pupovac docent 2017. Metodika vokalno-instrumentalne nastave 1980.
49. Mirjana B. Nešković docent 2019. Kamerna muzika 1983.
50. Nevena J. Vujošević docent 2017. Muzička teorija. 1980.
51. Ružica N. Milovanović docent 2013. Klavir. 1958.
52. Sanja E. Pantović docent 2013. Metodike vokalno/instrumentalne nastave i Literatura i izvođaštvo 1964.
53. Sanja Lukovac docent 2013. klavir 1988.
54. Uroš D. Stepanović docent 2013. Dirigovanje. 1974.
55. Jelena M Mladenovski nastavnik stručnog predmeta 2017. Muzička teorija 1975.
56. Kristina M. Parezanović nastavnik stručnog predmeta 2013. Muzička metodika. 1977.
57. Aleksandar D. Stefanović asistent 2014. Kamerna muzika 1988.
58. Aleksandar Č. Vulović asistent 2014. Muzička pedagogija (Solfeđo i Metodika nastave solfeđa) 1987.
59. Aleksandra Ivković asistent 2015. Muzička teorija 1983.
60. Katarina D. Lazarević asistent 2014. Muzika u medijima 1987.
61. Katarina Z. Milić asistent 2015. Francuska književnost i kultura 1990.
62. Maja V. Radivojević asistent 2017. Muzička teorija 1989.
63. Marko D. Petković asistent 2015. Digitalna umetnost 1986.
64. Miodrag B. Đorđević asistent 2014. harmonika 1988.
65. Darja R. Damjanović saradnik u nastavi 2014. Klavir 1990.
66. Katarina D. Božić saradnik u nastavi 2015. Dirigovanje 1990.
67. Miljan R. Beloica saradnik u nastavi 2011. Harmonika 1985.
68. Dušan R. Toroman viši stručni/umetnički saradnik 2015. Klavir 1983.
69. Ljiljana Ž. Ranković viši stručni/umetnički saradnik 2011. Violina. 1960.
70. Milica M. Videnović viši stručni/umetnički saradnik 2009. Klavir (klavirski saradnik za gudače) 1981.
71. Petar P. Marković viši stručni/umetnički saradnik 2014. Klavir 1974.
72. Aleksandar S. Ružičić stručni/umetnički saradnik 2012. Duvački instrumenti 1974.
73. Jelena A. Ivanović stručni/umetnički saradnik 2016. Klavir 1961.
74. Milica M. Tanasković stručni/umetnički saradnik 2014. Klavir 1981.
75. Nevena D. Gligorić stručni/umetnički saradnik 2012. Klavir 1987.