Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ФИЛУМ: Одсек за музичку уметност
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1. Саша Р. Мирковић ванредни професор 2016. Виола 1980.
2. Наташа А. Петровић редовни професор 2017. Виола 1974.
3. Ана П Ковачевић ванредни професор 2016. виолина 1978.
4. Љиљана Ж. Ранковић виши стручни/уметнички сарадник 2011. Виолина. 1960.
5. Милутин М. Младеновић редовни професор 2016. Виолончело 1972.
6. Јелена И. Роквић ванредни професор 2020. Гудачки инструменти - виолина 1983.
7. Александра М. Милановић доцент 2019. Гудачки инструменти- Виолина 1982.
8. Ана Ковачевић ванредни професор 2011. Гудачки инструменти. 1978.
9. Љуба М. Бркић ванредни професор 2018. Дигитална уметност 1975.
10. Марко Д. Петковић асистент 2015. Дигитална уметност 1986.
11. Катарина Д. Божић сарадник у настави 2015. Дириговање 1990.
12. Катарина С. Станковић ванредни професор 2017. Дириговање. 1977.
13. Урош Д. Степановић доцент 2013. Дириговање. 1974.
14. Владимир М. Милић редовни професор 2017. Дириговање. 1962.
15. Каталин К. Тасић редовни професор 2008. Дириговање. 1959.
16. Александар С. Ружичић стручни/уметнички сарадник 2012. Дувачки инструменти 1974.
17. Карољ К. Марочик редовни професор 2015. Дувачки инструменти - флаута. 1961.
18. Горан Р. Костић ванредни професор 2019. Камерна музика 1979.
19. Борислав А. Чичовачки редовни професор 2018. Камерна музика 1966.
20. Александар Д. Стефановић асистент 2014. Камерна музика 1988.
21. Мирјана Б. Нешковић доцент 2019. Камерна музика 1983.
22. Милош Р. Вељковић ванредни професор 2016. Камерна музика. 1980.
23. Катарина А. Радовановић Јеремић ванредни професор 2015. Камерна музика. 1976.
24. Јована М. Радовановић ванредни професор 2018. Клавир 1985.
25. Душан Р. Тороман виши стручни/уметнички сарадник 2015. Клавир 1983.
26. Сања Луковац доцент 2013. клавир 1988.
27. Милица М. Танасковић стручни/уметнички сарадник 2014. Клавир 1981.
28. Јелена А. Ивановић стручни/уметнички сарадник 2016. Клавир 1961.
29. Петар П. Марковић виши стручни/уметнички сарадник 2014. Клавир 1974.
30. Невена Д. Глигорић стручни/уметнички сарадник 2012. Клавир 1987.
31. Дарја Р. Дамјановић сарадник у настави 2014. Клавир 1990.
32. Милица М. Виденовић виши стручни/уметнички сарадник 2009. Клавир (клавирски сарадник за гудаче) 1981.
33. Ружица Н. Миловановић доцент 2013. Клавир. 1958.
34. Сања М. Вукосављевић–Миленић редовни професор 2017. Клавир. 1968.
35. Александра Л. Раденковић доцент 2013. Клавир. 1963.
36. Драгана Б. Димић ванредни професор 2015. Клавир. 1970.
37. Виолета Ж. Васиљевић ванредни професор 2017. Клавир. 1970.
38. Светлана Б. Крстић ванредни професор 2014. Клавир. 1968.
39. Александар Д Тасић доцент 2016. Кларинет 1976.
40. Владимир М. Трмчић доцент 2017. Композиција (Аранжирање) и ужа теоријско-уметничка област Музичка теорија 1983.
41. Срђан Л. Стошић редовни професор 2014. Контрабас 1969.
42. Сузана С. Марочик редовни професор 2019. Методика вокално иструменталне наставе 1963.
43. Катја С. Пуповац доцент 2017. Методика вокално-инструменталне наставе 1980.
44. Сања Е. Пантовић доцент 2013. Методике вокално/инструменталне наставе и Литература и извођаштво 1964.
45. Јасминка П. Докмановић ванредни професор 2017. Музика у медијима 1959.
46. Зорица Б. Митев-Војновић ванредни професор 2017. Музика у медијима 1959.
47. Катарина Д. Лазаревић асистент 2014. Музика у медијима 1987.
48. Ивана Н. Медић доцент 2013. музикологија 1975.
49. Ања Лазаревић доцент 2017. Музикологија 1986.
50. Кристина М. Парезановић наставник стручног предмета 2013. Музичка методика. 1977.
51. Емина М. Смоловић редовни професор 2013. Музичка методика. 1970.
52. Биљана Љ. Мандић ванредни професор 2020. Музичка педагогија 1973.
53. Јелена Беочанин доцент 2017. Музичка педагогија 1976.
54. Александар Ч. Вуловић асистент 2014. Музичка педагогија (Солфеђо и Методика наставе солфеђа) 1987.
55. Милорад Т. Маринковић ванредни професор 2017. Музичка теорија 1976.
56. Маја В. Радивојевић асистент 2017. Музичка теорија 1989.
57. Јелена М Младеновски наставник стручног предмета 2017. Музичка теорија 1975.
58. Александра Ивковић асистент 2015. Музичка теорија 1983.
59. Невена Ј. Вујошевић доцент 2017. Музичка теорија. 1980.
60. Зоран В. Комадина редовни професор 2017. Музичка теорија. 1966.
61. Јасна С. Вељановић-Ранковић ванредни професор 2015. Музичка теорија. 1980.
62. Александар Д. Спасић доцент 2011. Режија (глума и оперски студио).. 1967.
63. Марина С. Трајковић-Биџовски редовни професор 2019. Соло певање 1960.
64. Оливер Ђ. Њего редовни професор 2019. Соло певање 1959.
65. Војислав Д. Спасић ванредни професор 2018. Соло певање. 1980.
66. Марија М. Ћирић ванредни професор 2017. Теорија уметнсоти и медија. 1969.
67. Душко С. Марић ванредни професор 2018. Уметничка продукција 1963.
68. Иван Јотић доцент 2016. Фагот 1975.
69. Катарина З. Милић асистент 2015. Француска књижевност и култура 1990.
70. Миљан Р. Белоица сарадник у настави 2011. Хармоника 1985.
71. Миодраг Б. Ђорђевић асистент 2014. хармоника 1988.
72. Предраг Д. Костовић ванредни професор 2016. Хармоника. 1972.
73. Војин Т. Васовић редовни професор 2009. Хармоника. 1963.
74. Зоран Р. Ракић редовни професор 2011. Хармоника. 1965.
75. Владимир П. Благојевић ванредни професор 2019. Хармоника. 1980.