Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ФИЛУМ: Одсек за примењену и ликовну уметност
# Наставник Звање Година избора ↓ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Милена М. Белензада ванредни професор 2019. Сликарске технике. 1962.
2. Ивана М. Павловић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1979.
3. Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Сликарство 1976.
4. Небојша М. Савовић доцент 2018. Вајарство 1959.
5. Бојан Оташевић редовни професор 2018. Цртање и сликање. 1973.
6. Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1972.
7. Александар М. Зарић доцент 2017. Цртање и сликање. 1970.
8. Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Цртање и сликање. 1956.
9. Слободан И. Маринковић редовни професор 2017. Сликарске технике. 1960.
10. Сања В. Дрвеница ванредни професор 2017. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1966.
11. Војислав Л. Илић доцент 2016. Методика наставе ликовне културе 1958.
12. Катарина Б. Недељковић асистент 2016. Цртање и сликање 1989.
13. Сања Р. Пајић ванредни професор 2016. Историја ликовних уметности и архитектуре. 1964.
14. Милица Т. Антонијевић ванредни професор 2015. Цртање и сликање. 1973.
15. Владимир М. Ранковић ванредни професор 2015. Графика и графичке технике. 1973.
16. Филип С. Мисита асистент 2015. Графика и графичке технике 1988.
17. Ирена Р. Кнежевић асистент 2015. Графички дизајн (plakat). 1979.
18. Немања М. Драгојловић доцент 2014. Графички дизајн 1983.
19. Јелена Д. Петровић Томашевић асистент 2014. Графички дизајн (Просторна графика) 1978.
20. Наталија З. Богдановић асистент 2014. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн (Пројектовање облика) 1988.
21. Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Писмо. 1960.
22. Јелена О. Рувидић асистент 2013. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1975.
23. Горан Д. Ракић редовни професор 2012. Цртање и сликање 1956.
24. Бојан Р. Бочина доцент 2011. ликовни елементи кроз технике презентације 1980.
25. Јулијана М. Протић доцент 2011. Вајарство. 1966.
26. Видан Б. Папић редовни професор 2011. Графички дизајн 1960.
27. Александар М. Поповић асистент 2011. Графички дизајн. 1975.
28. Слободан М. Штетић редовни професор 2009. Графички дизајн. 1958.
29. Лазар М. Димитријевић доцент 2019. Писмо 1981.
30. Данијела М. Димковић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1976.
31. Мишо П. Филиповац доцент 2019. Сликарство 1987.
32. Катарина П. Лончаревић ванредни професор 2019. Унутрашња архитетктура и индустријски дизајн 1978.
33. Јасмина С. Ћирић доцент 2019. Историја ликовних уметности и архитектуре 1982.