Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ФИЛУМ: Одсек за примењену и ликовну уметност
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Александар М. Зарић доцент 2017. Цртање и сликање. 1970.
2. Александар М. Поповић асистент 2011. Графички дизајн. 1975.
3. Бојан Оташевић редовни професор 2018. Цртање и сликање. 1973.
4. Бојан Р. Бочина доцент 2011. ликовни елементи кроз технике презентације 1980.
5. Видан Б. Папић редовни професор 2011. Графички дизајн 1960.
6. Владимир М. Ранковић ванредни професор 2015. Графика и графичке технике. 1973.
7. Војислав Л. Илић доцент 2016. Методика наставе ликовне културе 1958.
8. Горан Д. Ракић редовни професор 2012. Цртање и сликање 1956.
9. Данијела М. Димковић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1976.
10. Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Писмо. 1960.
11. Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Цртање и сликање. 1956.
12. Ивана М. Павловић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1979.
13. Ирена Р. Кнежевић асистент 2015. Графички дизајн (plakat). 1979.
14. Јасмина С. Ћирић доцент 2019. Историја ликовних уметности и архитектуре 1982.
15. Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1972.
16. Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Сликарство 1976.
17. Јелена Д. Петровић Томашевић асистент 2014. Графички дизајн (Просторна графика) 1978.
18. Јелена О. Рувидић асистент 2013. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1975.
19. Јулијана М. Протић доцент 2011. Вајарство. 1966.
20. Катарина Б. Недељковић асистент 2016. Цртање и сликање 1989.
21. Катарина П. Лончаревић ванредни професор 2019. Унутрашња архитетктура и индустријски дизајн 1978.
22. Лазар М. Димитријевић доцент 2019. Писмо 1981.
23. Милена М. Белензада ванредни професор 2019. Сликарске технике. 1962.
24. Милица Т. Антонијевић ванредни професор 2015. Цртање и сликање. 1973.
25. Мишо П. Филиповац доцент 2019. Сликарство 1987.
26. Наталија З. Богдановић асистент 2014. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн (Пројектовање облика) 1988.
27. Небојша М. Савовић доцент 2018. Вајарство 1959.
28. Немања М. Драгојловић доцент 2014. Графички дизајн 1983.
29. Сања В. Дрвеница ванредни професор 2017. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1966.
30. Сања Р. Пајић ванредни професор 2016. Историја ликовних уметности и архитектуре. 1964.
31. Слободан И. Маринковић редовни професор 2017. Сликарске технике. 1960.
32. Слободан М. Штетић редовни професор 2009. Графички дизајн. 1958.
33. Филип С. Мисита асистент 2015. Графика и графичке технике 1988.