Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ФИЛУМ: Одсек за примењену и ликовну уметност
# Наставник Звање ↓ Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Бојан Оташевић редовни професор 2018. Цртање и сликање. 1973.
2. Видан Б. Папић редовни професор 2011. Графички дизајн 1960.
3. Горан Д. Ракић редовни професор 2012. Цртање и сликање 1956.
4. Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Писмо. 1960.
5. Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Цртање и сликање. 1956.
6. Слободан И. Маринковић редовни професор 2017. Сликарске технике. 1960.
7. Слободан М. Штетић редовни професор 2009. Графички дизајн. 1958.
8. Владимир М. Ранковић ванредни професор 2015. Графика и графичке технике. 1973.
9. Данијела М. Димковић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1976.
10. Ивана М. Павловић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1979.
11. Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1972.
12. Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Сликарство 1976.
13. Катарина П. Лончаревић ванредни професор 2019. Унутрашња архитетктура и индустријски дизајн 1978.
14. Милена М. Белензада ванредни професор 2019. Сликарске технике. 1962.
15. Милица Т. Антонијевић ванредни професор 2015. Цртање и сликање. 1973.
16. Сања В. Дрвеница ванредни професор 2017. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1966.
17. Сања Р. Пајић ванредни професор 2016. Историја ликовних уметности и архитектуре. 1964.
18. Александар М. Зарић доцент 2017. Цртање и сликање. 1970.
19. Бојан Р. Бочина доцент 2011. ликовни елементи кроз технике презентације 1980.
20. Војислав Л. Илић доцент 2016. Методика наставе ликовне културе 1958.
21. Јасмина С. Ћирић доцент 2019. Историја ликовних уметности и архитектуре 1982.
22. Јулијана М. Протић доцент 2011. Вајарство. 1966.
23. Лазар М. Димитријевић доцент 2019. Писмо 1981.
24. Мишо П. Филиповац доцент 2019. Сликарство 1987.
25. Небојша М. Савовић доцент 2018. Вајарство 1959.
26. Немања М. Драгојловић доцент 2014. Графички дизајн 1983.
27. Александар М. Поповић асистент 2011. Графички дизајн. 1975.
28. Ирена Р. Кнежевић асистент 2015. Графички дизајн (plakat). 1979.
29. Јелена Д. Петровић Томашевић асистент 2014. Графички дизајн (Просторна графика) 1978.
30. Јелена О. Рувидић асистент 2013. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1975.
31. Катарина Б. Недељковић асистент 2016. Цртање и сликање 1989.
32. Наталија З. Богдановић асистент 2014. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн (Пројектовање облика) 1988.
33. Филип С. Мисита асистент 2015. Графика и графичке технике 1988.