Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ФИЛУМ: Одсек за примењену и ликовну уметност
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1. Небојша М. Савовић доцент 2018. Вајарство 1959.
2. Јулијана М. Протић доцент 2011. Вајарство. 1966.
3. Филип С. Мисита асистент 2015. Графика и графичке технике 1988.
4. Владимир М. Ранковић ванредни професор 2015. Графика и графичке технике. 1973.
5. Видан Б. Папић редовни професор 2011. Графички дизајн 1960.
6. Немања М. Драгојловић доцент 2014. Графички дизајн 1983.
7. Ирена Р. Кнежевић асистент 2015. Графички дизајн (plakat). 1979.
8. Јелена Д. Петровић Томашевић асистент 2014. Графички дизајн (Просторна графика) 1978.
9. Александар М. Поповић асистент 2011. Графички дизајн. 1975.
10. Слободан М. Штетић редовни професор 2009. Графички дизајн. 1958.
11. Јасмина С. Ћирић доцент 2019. Историја ликовних уметности и архитектуре 1982.
12. Сања Р. Пајић ванредни професор 2016. Историја ликовних уметности и архитектуре. 1964.
13. Бојан Р. Бочина доцент 2011. ликовни елементи кроз технике презентације 1980.
14. Војислав Л. Илић доцент 2016. Методика наставе ликовне културе 1958.
15. Лазар М. Димитријевић доцент 2019. Писмо 1981.
16. Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Писмо. 1960.
17. Милена М. Белензада ванредни професор 2019. Сликарске технике. 1962.
18. Слободан И. Маринковић редовни професор 2017. Сликарске технике. 1960.
19. Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Сликарство 1976.
20. Мишо П. Филиповац доцент 2019. Сликарство 1987.
21. Данијела М. Димковић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1976.
22. Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1972.
23. Јелена О. Рувидић асистент 2013. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1975.
24. Наталија З. Богдановић асистент 2014. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн (Пројектовање облика) 1988.
25. Ивана М. Павловић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1979.
26. Сања В. Дрвеница ванредни професор 2017. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1966.
27. Катарина П. Лончаревић ванредни професор 2019. Унутрашња архитетктура и индустријски дизајн 1978.
28. Горан Д. Ракић редовни професор 2012. Цртање и сликање 1956.
29. Катарина Б. Недељковић асистент 2016. Цртање и сликање 1989.
30. Милица Т. Антонијевић ванредни професор 2015. Цртање и сликање. 1973.
31. Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Цртање и сликање. 1956.
32. Александар М. Зарић доцент 2017. Цртање и сликање. 1970.
33. Бојан Оташевић редовни професор 2018. Цртање и сликање. 1973.