Nastavnici fakulteta

Pregled nastavnika Fakulteta


Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
# Nastavnik Zvanje Godina izbora Uža naučna/umetnička oblast Godina rođenja
1. Bojan Otašević redovni profesor 2018. Crtanje i slikanje. 1973.
2. Borislav A. Čičovački redovni profesor 2018. Kamerna muzika 1966.
3. Vidan B. Papić redovni profesor 2011. Grafički dizajn 1960.
4. Vladimir M. Milić redovni profesor 2017. Dirigovanje. 1962.
5. Vojin T. Vasović redovni profesor 2009. Harmonika. 1963.
6. Goran D. Rakić redovni profesor 2012. Crtanje i slikanje 1956.
7. Dragan B. Bošković redovni profesor 2014. Srpska književnost. 1970.
8. Dragan Ž. Pešić redovni profesor 2014. Pismo. 1960.
9. Emina M. Smolović redovni profesor 2013. Muzička metodika. 1970.
10. Željko J. Đurović redovni profesor 2017. Crtanje i slikanje. 1956.
11. Zoran V. Komadina redovni profesor 2017. Muzička teorija. 1966.
12. Zoran R. Rakić redovni profesor 2011. Harmonika. 1965.
13. Karolj K. Maročik redovni profesor 2015. Duvački instrumenti - flauta. 1961.
14. Katalin K. Tasić redovni profesor 2008. Dirigovanje. 1959.
15. Katarina V. Melić redovni profesor 2017. Francuska književnost i kultura. 1967.
16. Marina S. Trajković-Bidžovski redovni profesor 2019. Solo pevanje 1960.
17. Milutin M. Mladenović redovni profesor 2016. Violončelo 1972.
18. Mirjana M. Mišković-Luković redovni profesor 2016. Engleski jezik i lingvistika 1964.
19. Nataša A. Petrović redovni profesor 2017. Viola 1974.
20. Oliver Đ. Njego redovni profesor 2019. Solo pevanje 1959.
21. Sanja M. Vukosavljević–Milenić redovni profesor 2017. Klavir. 1968.
22. Slobodan I. Marinković redovni profesor 2017. Slikarske tehnike. 1960.
23. Slobodan M. Štetić redovni profesor 2009. Grafički dizajn. 1958.
24. Srđan L. Stošić redovni profesor 2014. Kontrabas 1969.
25. Suzana S. Maročik redovni profesor 2019. Metodika vokalno istrumentalne nastave 1963.
26. Tiana V. Ašić redovni profesor 2014. Francuski jezik. 1973.
27. Ana Kovačević vanredni profesor 2011. Gudački instrumenti. 1978.
28. Ana P Kovačević vanredni profesor 2016. violina 1978.
29. Biljana Lj. Mandić vanredni profesor 2020. Muzička pedagogija 1973.
30. Biljana R. Vlašković Ilić vanredni profesor 2019. Engleska književnost i kultura. 1979.
31. Biljana S. Tešanović vanredni profesor 2018. Francuska književnost i kultura. 1962.
32. Violeta Ž. Vasiljević vanredni profesor 2017. Klavir. 1970.
33. Vladimir M. Ranković vanredni profesor 2015. Grafika i grafičke tehnike. 1973.
34. Vladimir P. Blagojević vanredni profesor 2019. Harmonika. 1980.
35. Vladimir R. Polomac vanredni profesor 2016. Dijahronija srpskog jezika. 1977.
36. Vojislav D. Spasić vanredni profesor 2018. Solo pevanje. 1980.
37. Goran R. Kostić vanredni profesor 2019. Kamerna muzika 1979.
38. Danijela M. Dimković vanredni profesor 2019. Unutrašnja arhitektura i industrijski dizajn 1976.
39. Danijela M. Janjić vanredni profesor 2019. Italijanska književnost i kultura 1982.
40. Danilo F. Kapaso vanredni profesor 2014. Italijanski jezik i lingvistika 1968.
41. Dragana B. Dimić vanredni profesor 2015. Klavir. 1970.
42. Dušan R. Živković vanredni profesor 2017. Teorijske književne discipline i opšta književnost. 1980.
43. Duško S. Marić vanredni profesor 2018. Umetnička produkcija 1963.
44. Zorica B. Mitev-Vojnović vanredni profesor 2017. Muzika u medijima 1959.
45. Ivana J. Vučina-Simović vanredni profesor 2016. Španski jezik. 1977.
46. Ivana M. Pavlović vanredni profesor 2019. Unutrašnja arhitektura i industrijski dizajn. 1979.
47. Jasminka P. Dokmanović vanredni profesor 2017. Muzika u medijima 1959.
48. Jasna S. Veljanović-Ranković vanredni profesor 2015. Muzička teorija. 1980.
49. Jelena V. Atanasijević vanredni profesor 2018. unutrašnja arhitektura i industrijski dizajn 1972.
50. Jelena G. Šalinić vanredni profesor 2018. Slikarstvo 1976.
51. Jelena I. Rokvić vanredni profesor 2020. Gudački instrumenti - violina 1983.
52. Jelena N. Arsenijević-Mitrić vanredni profesor 2020. Teorijske književne discipline i opšta književnost 1983.
53. Jovana V. Dimitrijević-Savić vanredni profesor 2011. Engleski jezik. 1977.
54. Jovana M. Radovanović vanredni profesor 2018. Klavir 1985.
55. Katarina A. Radovanović Jeremić vanredni profesor 2015. Kamerna muzika. 1976.
56. Katarina V. Erić vanredni profesor 2017. Umetnost govora 1976.
57. Katarina P. Lončarević vanredni profesor 2019. Unutrašnja arhitetktura i industrijski dizajn 1978.
58. Katarina S. Stanković vanredni profesor 2017. Dirigovanje. 1977.
59. Luka K. Valjo vanredni profesor 2014. Italijanski jezik i lingvistika 1976.
60. Ljuba M. Brkić vanredni profesor 2018. Digitalna umetnost 1975.
61. Maja M. Anđelković vanredni profesor 2015. Srpska književnost. 1977.
62. Marija M. Ćirić vanredni profesor 2017. Teorija umetnsoti i medija. 1969.
63. Milena M. Belenzada vanredni profesor 2019. Slikarske tehnike. 1962.
64. Milica T. Antonijević vanredni profesor 2015. Crtanje i slikanje. 1973.
65. Milka V. Nikolić vanredni profesor 2018. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti i savremeni srpski jezik 1975.
66. Milorad T. Marinković vanredni profesor 2017. Muzička teorija 1976.
67. Miloš R. Veljković vanredni profesor 2016. Kamerna muzika. 1980.
68. Mirjana M. Sekulić vanredni profesor 2019. Hispanske književnosti i kultura. 1983.
69. Predrag D. Kostović vanredni profesor 2016. Harmonika. 1972.
70. Sanja V. Drvenica vanredni profesor 2017. Unutrašnja arhitektura i industrijski dizajn. 1966.
71. Sanja Ž. Đurović vanredni profesor 2015. Savremeni srpski jezik. 1974.
72. Sanja R. Pajić vanredni profesor 2016. Istorija likovnih umetnosti i arhitekture. 1964.
73. Saša R. Mirković vanredni profesor 2016. Viola 1980.
74. Svetlana B. Krstić vanredni profesor 2014. Klavir. 1968.
75. Slavica O. Garonja-Radovanac vanredni profesor 2015. Srpska književnost. 1957.
76. Slavko Ž. Stanojčić vanredni profesor 2018. Teorijske lingvističke discipline. 1976.
77. Tomislav M. Pavlović vanredni profesor 2017. Engleska književnost i kultura. 1960.
78. Časlav V. Nikolić vanredni profesor 2017. Srpska književnost. 1983.
79. Aleksandar D Tasić docent 2016. Klarinet 1976.
80. Aleksandar D. Spasić docent 2011. Režija (gluma i operski studio).. 1967.
81. Aleksandar M. Zarić docent 2017. Crtanje i slikanje. 1970.
82. Aleksandra B. Šuvaković docent 2016. Italijanski jezik i lingvistika 1977.
83. Aleksandra L. Radenković docent 2013. Klavir. 1963.
84. Aleksandra M. Milanović docent 2019. Gudački instrumenti- Violina 1982.
85. Ana S. Živković docent 2018. Srpska književnost 1985.
86. Ana S. Jovanović docent 2014. Španski jezik. 1977.
87. Andrej S. Fajgelj docent 2018. Francuski jezik. 1978.
88. Anka Ž. Simić docent 2019. Srpska književnost. 1985.
89. Anja Lazarević docent 2017. Muzikologija 1986.
90. Bojan R. Bočina docent 2011. likovni elementi kroz tehnike prezentacije 1980.
91. Bojana M. Veljović docent 2017. Dijahronija srpskog jezika 1988.
92. Branka L. Milenković docent 2016. Metodika nastave engleskog jezika 1976.
93. Vera Ž. Jovanović docent 2020. Francuski jezik i metodika nastave francuskog jezika i književnosti 1979.
94. Vičenco M. Fjore docent 2014. Italijanska književnost i kultura 1975.
95. Vladimir M. Trmčić docent 2017. Kompozicija (Aranžiranje) i uža teorijsko-umetnička oblast Muzička teorija 1983.
96. Vojislav L. Ilić docent 2016. Metodika nastave likovne kulture 1958.
97. Gorana G. Zečević Krneta docent 2017. Španski jezik i lingvistika. 1978.
98. Danica B. Nedeljković docent 2019. Nemački jezik. 1957.
99. Danica M. Jerotijević-Tišma docent 2018. Engleski jezik i lingvistika 1985.
100. Dejan M. Karavesović docent 2016. Engleski jezik i lingvistika 1977.
101. Đozep H. Eskera Nonel docent 2013. Hispanske književnosti i kultura. 1964.
102. Ivan Jotić docent 2016. Fagot 1975.
103. Ivana B. Palibrk docent 2018. Engleski jezik i lingvistika 1984.
104. Ivana N. Medić docent 2013. muzikologija 1975.
105. Jasmina A. Teodorović docent 2016. Engleska književnost i kultura 1973.
106. Jasmina S. Ćirić docent 2019. Istorija likovnih umetnosti i arhitekture 1982.
107. Jelena Beočanin docent 2017. Muzička pedagogija 1976.
108. Jelena L. Petković docent 2015. Savremeni srpski jezik. 1975.
109. Jelena R. Danilović docent 2014. engleski jezik i lingvistika 1980.
110. Jelena T. Volić-Helbuš docent 2014. Nemačka književnost i kultura. 1960.
111. Jelica A. Veljović docent 2019. Hispanske književnosti i kultura 1987.
112. Jovana S. Pavićević docent 2017. Engleska književnost i kultura 1982.
113. Julijana M. Vuletić-Đurić docent 2017. Nemački jezik. 1962.
114. Julijana M. Protić docent 2011. Vajarstvo. 1966.
115. Katja S. Pupovac docent 2017. Metodika vokalno-instrumentalne nastave 1980.
116. Lazar M. Dimitrijević docent 2019. Pismo 1981.
117. Maja M. Andrijević docent 2017. Španski jezik i linkvistika 1975.
118. Marija V. Lojanica docent 2016. Engleska književnost i kultura 1979.
119. Marija M. Panić docent 2016. Francuska književnost i kultura. 1980.
120. Marijana Matić docent 2015. Engleski jezik 1972.
121. Marina V. Kebara docent 2016. Ruski jezik. 1963.
122. Marina M. Petrović-Jilih docent 2019. Nemačka književnost i kultura i Metodika nastave nemačkog jezika i književnosti 1968.
123. Milana L. Dodig docent 2019. Francuski jezik. 1985.
124. Mirjana B. Nešković docent 2019. Kamerna muzika 1983.
125. Mišo P. Filipovac docent 2019. Slikarstvo 1987.
126. Nebojša M. Savović docent 2018. Vajarstvo 1959.
127. Nevena J. Vujošević docent 2017. Muzička teorija. 1980.
128. Nemanja M. Dragojlović docent 2014. Grafički dizajn 1983.
129. Nikola Vujčić docent 2019. Nemački jezik 1985.
130. Nikola M. Bubanja docent 2012. Engleska književnost i kultura. 1978.
131. Predrag A. Milošević docent 2013. digitalna umetnost 1974.
132. Ružica N. Milovanović docent 2013. Klavir. 1958.
133. Sanja E. Pantović docent 2013. Metodike vokalno/instrumentalne nastave i Literatura i izvođaštvo 1964.
134. Sanja Lukovac docent 2013. klavir 1988.
135. Sanja R. Radanović docent 2010. Nemački jezik i metodika nastave nemačkog jezika i književnosti. 1966.
136. Saša Ž. Radovanović docent 2017. Filozogija i estetika. 1972.
137. Tamara M. Stojanović Đorđević docent 2015. Pedagogija. 1981.
138. Tanja J. Tanasković docent 2019. Savremeni srpski jezik 1987.
139. Tiana M Tošić Lojanica docent 2018. Engleski jezik i lingvistika 1984.
140. Tijana N. Kukić docent 2019. Italijanski jezik i lingvistika 1980.
141. Uroš D. Stepanović docent 2013. Dirigovanje. 1974.
142. Jelena M Mladenovski nastavnik stručnog predmeta 2017. Muzička teorija 1975.
143. Kristina M. Parezanović nastavnik stručnog predmeta 2013. Muzička metodika. 1977.
144. Aleksandar S. Đokanović viši lektor 2009. Nemački jezik. 1974.
145. Aneta G. Trivić viši lektor 2015. Španski jezik i lingvistika. 1977.
146. Ivana M. Nikolić viši lektor 2017. Španski jezik i lingvistika. 1977.
147. Marija Arđentiero viši lektor 2013. Italijanski jezik 1966.
148. Milan D. Milanović viši lektor 2015. Engleski jezik i lingvistika 1977.
149. Tatjana S. Grujić viši lektor 2015. Engleski jezik i lingvistika 1972.
150. Ana Maria F. Arias Bermudez lektor 2015. Španski jezik i lingvistika 1990.
151. Biljana Z. Lazović lektor 2016. Francuski jezik. 1961.
152. Georgina V. Dragović lektor 2015. Nemački jezik 1988.
153. Jasmina V. Miković lektor 2014. Francuski jezik. 1974.
154. Marija A. Argentiero lektor 2013. Italijanski jezik i lingvistika 1979.
155. Milena B. Jovović lektor 2014. Italijanski jezik i lingvistika 1989.
156. Milica S. Bacić lektor 2017. Engleski jezik i lingvistika 1990.
157. Nikola R. Bjelić lektor 2015. Francuski jezik 1976.
158. Sanela J. Mušija lektor 2015. Italijanski jezik i lingvistika 1972.
159. Snežana Đ. Mocović lektor 2015. Nemački jezik. 1976.
160. Aleksandar D. Radovanović asistent 2015. Engleska književnost i kultura 1980.
161. Aleksandar D. Stefanović asistent 2014. Kamerna muzika 1988.
162. Aleksandar M. Popović asistent 2011. Grafički dizajn. 1975.
163. Aleksandar Č. Vulović asistent 2014. Muzička pedagogija (Solfeđo i Metodika nastave solfeđa) 1987.
164. Aleksandra Ivković asistent 2015. Muzička teorija 1983.
165. Ana Ž. Jovanović asistent 2011. Dijahronija srpskog jezika. 1971.
166. Anica R. Krsmanović asistent 2019. Metodika nastave engleskog jezika 1984.
167. Anica Radosavljević asistent 2012. Engleski jezik i lingvistika 1984.
168. Irena Mitrović asistent . Nemačka književnost i kultura. .
169. Irena R. Knežević asistent 2015. Grafički dizajn (plakat). 1979.
170. Jelena D. Petrović Tomašević asistent 2014. Grafički dizajn (Prostorna grafika) 1978.
171. Jelena M. Josijević asistent 2016. Engleski jezik i lingvistika 1987.
172. Jelena O. Ruvidić asistent 2013. Unutrašnja arhitektura i industrijski dizajn 1975.
173. Katarina B. Nedeljković asistent 2016. Crtanje i slikanje 1989.
174. Katarina D. Lazarević asistent 2014. Muzika u medijima 1987.
175. Katarina Z. Milić asistent 2015. Francuska književnost i kultura 1990.
176. Maja V. Radivojević asistent 2017. Muzička teorija 1989.
177. Marija B. Nijemčević Perović asistent 2017. Metodika nastave nemačkog jezika i književnosti 1987.
178. Marko D. Petković asistent 2015. Digitalna umetnost 1986.
179. Maša Z. Petrović Gujaničić asistent 2015. Španski jezik i lingvistika 1987.
180. Milena R. Nešić-Pavković asistent 2017. Nemačka književnost i kultura 1987.
181. Miloš A. Spasović asistent 2017. Francuski jezik. 1989.
182. Miloš Jovanović asistent 2014. Nemačka književnost i kultura 1985.
183. Miodrag B. Đorđević asistent 2014. harmonika 1988.
184. Natalija Z. Bogdanović asistent 2014. Unutrašnja arhitektura i industrijski dizajn (Projektovanje oblika) 1988.
185. Nina Ž. Manojlović asistent 2014. Engleski jezik i lingvistika 1986.
186. Svetlana V. Stevanović asistent 2017. Španski jezik i lingvistika 1991.
187. Slađana D. Stanojević asistent 2016. Italijanski jezik i lingvistika 1991.
188. Sofija G. Mijović asistent 2014. Nemački jezik 1988.
189. Tamara N. Lutovac asistent 2014. Dijahronija srpskog jezika 1989.
190. Tijana Z. Matović asistent 2014. Engleska književnost i kultura 1988.
191. Filip S. Misita asistent 2015. Grafika i grafičke tehnike 1988.
192. Neda M. Vidanović istraživač pripravnik 2015. 1987.
193. Nikola M. Đuran istraživač pripravnik 2011. 1987.
194. Darja R. Damjanović saradnik u nastavi 2014. Klavir 1990.
195. Dušan D. Milosavljević saradnik u nastavi 2013. Hispanske književnosti i kultura 1990.
196. Đorđe R. Radovanović saradnik u nastavi 2014. Srpska književnost 1985.
197. Jelena Đ. Vesković saradnik u nastavi 2014. Srpska književnost 1990.
198. Jelena M. Todorović Vasić saradnik u nastavi 2015. Teorijske književne discipline i opšta književnost 1991.
199. Katarina D. Božić saradnik u nastavi 2015. Dirigovanje 1990.
200. Miljan R. Beloica saradnik u nastavi 2011. Harmonika 1985.
201. Sandra G. Miladinović saradnik u nastavi . Španski jezik i lingvistika 1992.
202. Svetlana M. Rajičić Perić saradnik u nastavi . Srpska književnost 20. veka 1974.
203. Dušan R. Toroman viši stručni/umetnički saradnik 2015. Klavir 1983.
204. Ljiljana Ž. Ranković viši stručni/umetnički saradnik 2011. Violina. 1960.
205. Milica M. Videnović viši stručni/umetnički saradnik 2009. Klavir (klavirski saradnik za gudače) 1981.
206. Petar P. Marković viši stručni/umetnički saradnik 2014. Klavir 1974.
207. Aleksandar S. Ružičić stručni/umetnički saradnik 2012. Duvački instrumenti 1974.
208. Jelena A. Ivanović stručni/umetnički saradnik 2016. Klavir 1961.
209. Milica M. Tanasković stručni/umetnički saradnik 2014. Klavir 1981.
210. Nevena D. Gligorić stručni/umetnički saradnik 2012. Klavir 1987.