Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
# Наставник Звање Година избора ↓ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Јелена Н. Арсенијевић - Митрић ванредни професор 2020. Tеоријске књижевне дисциплине и општа књижевност 1983.
2. Јелена И. Роквић ванредни професор 2020. Гудачки инструменти - Виолина 1983.
3. Вера Ж. Јовановић доцент 2020. Француски језик и методика наставе француског језика и књижевности 1979.
4. Биљана Љ. Мандић ванредни професор 2020. Музичка педагогија 1973.
5. Марина С. Трајковић-Биџовски редовни професор 2019. Соло певање 1960.
6. Оливер Ђ. Њего редовни професор 2019. Соло певање 1959.
7. Сузана С. Марочик редовни професор 2019. Методика вокално иструменталне наставе 1963.
8. Аница Р. Крсмановић асистент 2019. Методика наставе енглеског језика 1984.
9. Тијана Н. Кукић доцент 2019. Италијански језик и лингвистика 1980.
10. Владимир П. Благојевић ванредни професор 2019. Хармоника. 1980.
11. Анка Ж. Симић доцент 2019. Српска књижевност. 1985.
12. Никола Вујчић доцент 2019. Немачки језик 1985.
13. Јелица А. Вељовић доцент 2019. Хиспанске књижевности и култура 1987.
14. Милана Л. Додиг доцент 2019. Француски језик. 1985.
15. Милена М. Белензада ванредни професор 2019. Сликарске технике. 1962.
16. Ивана М. Павловић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1979.
17. Љуба М. Бркић ванредни професор 2018. Дигитална уметност 1975.
18. Борислав А. Чичовачки редовни професор 2018. Камерна музика 1966.
19. Биљана С. Тешановић ванредни професор 2018. Француска књижевност и култура. 1962.
20. Тиана М Тошић Лојаница доцент 2018. Енглески језик и лингвистика 1984.
21. Ана С. Живковић доцент 2018. Српска књижевност 1985.
22. Душко С. Марић ванредни професор 2018. Уметничка продукција 1963.
23. Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Сликарство 1976.
24. Славко Ж. Станојчић ванредни професор 2018. Теоријске лингвистичке дисциплине. 1976.
25. Небојша М. Савовић доцент 2018. Вајарство 1959.
26. Милка В. Николић ванредни професор 2018. Методика наставе српског језика и књижевности и савремени српски језик 1975.
27. Даница М. Јеротијевић - Тишма доцент 2018. Енглески језик и лингвистика 1985.
28. Јована М. Радовановић ванредни професор 2018. Клавир 1985.
29. Андреј С. Фајгељ доцент 2018. Француски језик. 1978.
30. Војислав Д. Спасић ванредни професор 2018. Соло певање. 1980.
31. Бојан Оташевић редовни професор 2018. Цртање и сликање. 1973.
32. Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1972.
33. Ивана Б. Палибрк доцент 2018. Енглески језик и лингвистика 1984.
34. Катја С. Пуповац доцент 2017. Методика вокално-инструменталне наставе 1980.
35. Ања Лазаревић доцент 2017. Музикологија 1986.
36. Катарина В. Мелић редовни професор 2017. Француска књижевност и култура. 1967.
37. Милорад Т. Маринковић ванредни професор 2017. Музичка теорија 1976.
38. Александар М. Зарић доцент 2017. Цртање и сликање. 1970.
39. Јасминка П. Докмановић ванредни професор 2017. Музика у медијима 1959.
40. Зорица Б. Митев-Војновић ванредни професор 2017. Музика у медијима 1959.
41. Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Цртање и сликање. 1956.
42. Слободан И. Маринковић редовни професор 2017. Сликарске технике. 1960.
43. Наташа А. Петровић редовни професор 2017. Виола 1974.
44. Душан Р. Живковић ванредни професор 2017. Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност. 1980.
45. Горана Г. Зечевић Крнета доцент 2017. Шпански језик и лингвистика. 1978.
46. Часлав В. Николић ванредни професор 2017. Српска књижевност. 1983.
47. Марија М Ћирић ванредни професор 2017. Теорија уметнсоти и медија. 1969.
48. Владимир М. Трмчић доцент 2017. Композиција (Аранжирање) и ужа теоријско-уметничка област Музичка теорија (Контрапункт и Методика те 1983.
49. Саша Ж. Радовановић доцент 2017. Филозогија и естетика. 1972.
50. Маја М. Андријевић доцент 2017. Шпански језик и линквистика 1975.
51. Владимир М. Милић редовни професор 2017. Дириговање. 1962.
52. Зоран В. Комадина редовни професор 2017. Музичка теорија. 1966.
53. Сања М. Вукосављевић–Миленић редовни професор 2017. Клавир. 1968.
54. Сања В. Дрвеница ванредни професор 2017. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1966.
55. Катарина С. Станковић ванредни професор 2017. Дириговање. 1977.
56. Бојана М. Вељовић доцент 2017. Дијахронија српског језика 1988.
57. Јована С. Павићевић доцент 2017. Енглеска књижевност и култура 1982.
58. Катарина В. Ерић ванредни професор 2017. Уметност говора 1976.
59. Милош А. Спасовић асистент 2017. Француски језик. 1989.
60. Виолета Ж. Васиљевић ванредни професор 2017. Клавир. 1970.
61. Јелена М Младеновски наставник стручног предмета 2017. Музичка теорија 1975.
62. Томислав М. Павловић ванредни професор 2017. Енглеска књижевност и култура. 1960.
63. Светлана В. Стевановић асистент 2017. Шпански језик и лингвистика 1991.
64. Невена Ј. Вујошевић доцент 2017. Музичка теорија. 1980.
65. Јелена Беочанин доцент 2017. Музичка педагогија 1976.
66. Милена Р. Нешић - Павковић асистент 2017. Немачка књижевност и култура 1987.
67. Ивана М. Николић виши лектор 2017. Шпански језик и лингвистика. 1977.
68. Марија Б. Нијемчевић Перовић асистент 2017. Методика наставе немачког језика и књижевности 1987.
69. Милица С. Бацић лектор 2017. Енглески језик и лингвистика 1990.
70. Јулијана М. Вулетић-Ђурић доцент 2017. Немачки језик. 1962.
71. Јелена М. Јосијевић асистент 2016. Енглески језик и лингвистика 1987.
72. Марија М. Панић доцент 2016. Француска књижевност и култура. 1980.
73. Војислав Л. Илић доцент 2016. Методика наставе ликовне културе 1958.
74. Иван Јотић доцент 2016. Фагот 1975.
75. Александар Д Тасић доцент 2016. Кларинет 1976.
76. Катарина Б. Недељковић асистент 2016. Цртање и сликање 1989.
77. Слађана Д. Станојевић асистент 2016. Италијански језик и лингвистика 1991.
78. Дејан М. Каравесовић доцент 2016. Енглески језик и лингвистика 1977.
79. Бранка Л. Миленковић доцент 2016. Методика наставе енглеског језика 1976.
80. Ивана Ј. Вучина-Симовић ванредни професор 2016. Шпански језик. 1977.
81. Александра Б. Шуваковић доцент 2016. Италијански језик и лингвистика 1977.
82. Милутин М. Младеновић редовни професор 2016. Виолончело 1972.
83. Владимир Р. Поломац ванредни професор 2016. Дијахронија српског језика. 1977.
84. Саша Р. Мирковић ванредни професор 2016. Виола 1980.
85. Милош Р. Вељковић ванредни професор 2016. Камерна музика. 1980.
86. Марина В. Кебара доцент 2016. Руски језик. 1963.
87. Мирјана М. Мишковић-Луковић редовни професор 2016. Енглески језик и лингвистика 1964.
88. Ана П Ковачевић ванредни професор 2016. виолина 1978.
89. Марија В. Лојаница доцент 2016. Енглеска књижевност и култура 1979.
90. Јасмина А. Теодоровић доцент 2016. Енглеска књижевност и култура 1973.
91. Сања Р. Пајић ванредни професор 2016. Историја ликовних уметности и архитектуре. 1964.
92. Биљана З. Лазовић лектор 2016. Француски језик. 1961.
93. Предраг Д. Костовић ванредни професор 2016. Хармоника. 1972.
94. Јелена А. Ивановић стручни/уметнички сарадник 2016. Клавир 1961.
95. Никола Р. Бјелић лектор 2015. Француски језик 1976.
96. Снежана Ђ. Моцовић лектор 2015. Немачки језик. 1976.
97. Јелена М. Тодоровић Васић сарадник у настави 2015. Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност 1991.
98. Александар Д. Радовановић асистент 2015. Енглеска књижевност и култура 1980.
99. Славица О. Гароња-Радованац ванредни професор 2015. Српска књижевност. 1957.
100. Милица Т. Антонијевић ванредни професор 2015. Цртање и сликање. 1973.
101. Владимир М. Ранковић ванредни професор 2015. Графика и графичке технике. 1973.
102. Маша З. Петровић Гујаничић асистент 2015. Шпански језик и лингвистика 1987.
103. Ана Мариа Ф. Ариас Бермудез лектор 2015. Шпански језик и лингвистика 1990.
104. Александра Ивковић асистент 2015. Музичка теорија 1983.
105. Георгина В. Драговић лектор 2015. Немачки језик 1988.
106. Марко Д. Петковић асистент 2015. Дигитална уметност 1986.
107. Дивна М. Рулић лектор 2015. Шпански језик и лингвистика. 1954.
108. Тамара М. Стојановић Ђорђевић доцент 2015. Педагогија. 1981.
109. Сања Ж. Ђуровић ванредни професор 2015. Савремени српски језик. 1974.
110. Јасна С. Вељановић-Ранковић ванредни професор 2015. Музичка теорија. 1980.
111. Драгана Б. Димић ванредни професор 2015. Клавир. 1970.
112. Анета Г. Тривић виши лектор 2015. Шпански језик и лингвистика. 1977.
113. Милан Д. Милановић виши лектор 2015. Енглески језик и лингвистика 1977.
114. Душан Р. Тороман виши стручни/уметнички сарадник 2015. Клавир 1983.
115. Филип С. Мисита асистент 2015. Графика и графичке технике 1988.
116. Јелена Л. Петковић доцент 2015. Савремени српски језик. 1975.
117. Карољ К. Марочик редовни професор 2015. Дувачки инструменти - флаута. 1961.
118. Татјана С. Грујић виши лектор 2015. Енглески језик и лингвистика 1972.
119. Санела Ј. Мушија лектор 2015. Италијански језик и лингвистика 1972.
120. Маја М. Анђелковић ванредни професор 2015. Српска књижевност. 1977.
121. Маријана Матић доцент 2015. Енглески језик 1972.
122. Неда М. Видановић истраживач приправник 2015. 1987.
123. Катарина З. Милић асистент 2015. Француска књижевност и култура 1990.
124. Катарина А.Радовановић Јеремић ванредни професор 2015. Камерна музика. 1976.
125. Катарина Д. Божић сарадник у настави 2015. Дириговање 1990.
126. Ирена Р. Кнежевић асистент 2015. Графички дизајн (plakat). 1979.
127. Немања М. Драгојловић доцент 2014. Графички дизајн 1983.
128. Дарја Р. Дамјановић сарадник у настави 2014. Клавир 1990.
129. Јасмина В. Миковић лектор 2014. Француски језик. 1974.
130. Ђорђе Р. Радовановић сарадник у настави 2014. Српска књижевност 1985.
131. Јелена Ђ. Весковић сарадник у настави 2014. Српска књижевност 1990.
132. Јелена Д. Петровић Томашевић асистент 2014. Графички дизајн (Просторна графика) 1978.
133. Тијана З. Матовић асистент 2014. Енглеска књижевност и култура 1988.
134. Нина Ж. Манојловић асистент 2014. Енглески језик и лингвистика 1986.
135. Софија Г. Мијовић асистент 2014. Немачки језик 1988.
136. Александар Ч. Вуловић асистент 2014. Музичка педагогија (Солфеђо и Методика наставе солфеђа) 1987.
137. Срђан Л. Стошић редовни професор 2014. Контрабас 1969.
138. Ана С. Јовановић доцент 2014. Шпански језик. 1977.
139. Јелена Т. Волић-Хелбуш доцент 2014. Немачка књижевност и култура. 1960.
140. Наталија З. Богдановић асистент 2014. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн (Пројектовање облика) 1988.
141. Милена Б. Јововић лектор 2014. Италијански језик и лингвистика 1989.
142. Јелена Р. Даниловић доцент 2014. енглески језик и лингвистика 1980.
143. Лука К. Ваљо ванредни професор 2014. Италијански језик и лингвистика 1976.
144. Светлана Б. Крстић ванредни професор 2014. Клавир. 1968.
145. Катарина Д. Лазаревић асистент 2014. Музика у медијима 1987.
146. Милица М. Танасковић стручни/уметнички сарадник 2014. Клавир 1981.
147. Тиана В. Ашић редовни професор 2014. Француски језик. 1973.
148. Александар Д. Стефановић асистент 2014. Камерна музика 1988.
149. Виченцо M. Фјоре доцент 2014. Италијанска књижевност и култура 1975.
150. Миодраг Б. Ђорђевић асистент 2014. хармоника 1988.
151. Данило Ф. Капасо ванредни професор 2014. Италијански језик и лингвистика 1968.
152. Драган Б. Бошковић редовни професор 2014. Српска књижевност. 1970.
153. Петар П. Марковић виши стручни/уметнички сарадник 2014. Клавир 1974.
154. Милош Јовановић асистент 2014. Немачка књижевност и култура 1985.
155. Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Писмо. 1960.
156. Тамара Н. Лутовац асистент 2014. Дијахронија српског језика 1989.
157. Душан Д. Милосављевић сарадник у настави 2013. Хиспанске књижевности и култура 1990.
158. Урош Д. Степановић доцент 2013. Дириговање. 1974.
159. Кристина М. Парезановић наставник стручног предмета 2013. Музичка методика. 1977.
160. Марија А. Аргентиеро лектор 2013. Италијански језик и лингвистика 1979.
161. Марија Арђентиеро виши лектор 2013. Италијански језик 1966.
162. Емина М. Смоловић редовни професор 2013. Музичка методика. 1970.
163. Ђозеп Х. Ескера Нонел доцент 2013. Хиспанске књижевности и култура. 1964.
164. Ружица Н. Миловановић доцент 2013. Клавир. 1958.
165. Александра Л. Раденковић доцент 2013. Клавир. 1963.
166. Сања Луковац доцент 2013. клавир 1988.
167. Сања Е. Пантовић доцент 2013. Методике вокално/инструменталне наставе и Литература и извођаштво 1964.
168. Јелена О. Рувидић асистент 2013. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1975.
169. Предраг А. Милошевић доцент 2013. дигитална уметност 1974.
170. Ивана Н. Медић доцент 2013. музикологија 1975.
171. Александар С. Ружичић стручни/уметнички сарадник 2012. Дувачки инструменти 1974.
172. Никола М. Бубања доцент 2012. Енглеска књижевност и култура. 1978.
173. Горан Д. Ракић редовни професор 2012. Цртање и сликање 1956.
174. Невена Д. Глигорић стручни/уметнички сарадник 2012. Клавир 1987.
175. Аница Радосављевић асистент 2012. Енглески језик и лингвистика 1984.
176. Никола М. Ђуран истраживач приправник 2011. 1987.
177. Александар Д. Спасић доцент 2011. Режија (глума и оперски студио).. 1967.
178. Бојан Р Бочина доцент 2011. ликовни елементи кроз технике презентације 1980.
179. Јулијана М. Протић доцент 2011. Вајарство. 1966.
180. Зоран Р. Ракић редовни професор 2011. Хармоника. 1965.
181. Миљан Р. Белоица сарадник у настави 2011. Хармоника 1985.
182. Јована В. Димитријевић-Савић ванредни професор 2011. Енглески језик. 1977.
183. Љиљана Ж. Ранковић виши стручни/уметнички сарадник 2011. Виолина. 1960.
184. Видан Б Папић редовни професор 2011. Графички дизајн 1960.
185. Ана Kovaчевић ванредни професор 2011. Гудачки инструменти. 1978.
186. Александар М. Поповић асистент 2011. Графички дизајн. 1975.
187. Ана Ж. Јовановић асистент 2011. Дијахронија српског језика. 1971.
188. Сања Р. Радановић доцент 2010. Немачки језик и методика наставе немачког језика и књижевности. 1966.
189. Александар С. Ђокановић виши лектор 2009. Немачки језик. 1974.
190. Војин Т. Васовић редовни професор 2009. Хармоника. 1963.
191. Милица М. Виденовић виши стручни/уметнички сарадник 2009. Клавир (клавирски сарадник за гудаче) 1981.
192. Слободан М. Штетић редовни професор 2009. Графички дизајн. 1958.
193. Каталин К. Тасић редовни професор 2008. Дириговање. 1959.
194. Маја В. Радивојевић асистент 2017. Музичка теорија 1989.
195. Светлана М. Рајичић Перић сарадник у настави 0000000. Српска књижевност 20. века 1974.
196. Сандра Г. Миладиновић сарадник у настави 20. Шпански језик и лингвистика 1992.
197. Мирјана М. Секулић ванредни професор 2019. Хиспанске књижевности и култура. 1983.
198. Лазар М. Димитријевић доцент 2019. Писмо 1981.
199. Данијела М. Димковић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1976.
200. Даница Б. Недељковић доцент 2019. Немачки језик. 1957.
201. Марина М. Петровић-Јилих доцент 2019. Немачка књижевност и култура и Методика наставе немачког језика и књижевности 1968.
202. Биљана Р. Влашковић Илић ванредни професор 2019. Енглеска књижевност и култура. 1979.
203. Горан Р. Костић ванредни професор 2019. Камерна музика 1979.
204. Тања Ј. Танасковић доцент 2019. Савремени српски језик 1987.
205. Мишо П. Филиповац доцент 2019. Сликарство 1987.
206. Данијела М. Јањић ванредни професор 2019. Италијанска књижевност и култура 1982.
207. Катарина П. Лончаревић ванредни професор 2019. Унутрашња архитетктура и индустријски дизајн 1978.
208. Мирјана Б. Нешковић доцент 2019. Камерна музика 1983.
209. Александра М. Милановић доцент 2019. Гудачки инструменти- Виолина 1982.
210. Јасмина С. Ћирић доцент 2019. Историја ликовних уметности и архитектуре 1982.
211. Ирена Митровић асистент 000000. Немачка књижевност и култура. 00000000.