Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Александар Д Тасић доцент 2016. Кларинет 1976.
2. Александар Д. Радовановић асистент 2015. Енглеска књижевност и култура 1980.
3. Александар Д. Спасић доцент 2011. Режија (глума и оперски студио).. 1967.
4. Александар Д. Стефановић асистент 2014. Камерна музика 1988.
5. Александар М. Зарић доцент 2017. Цртање и сликање. 1970.
6. Александар М. Поповић асистент 2011. Графички дизајн. 1975.
7. Александар С. Ђокановић виши лектор 2009. Немачки језик. 1974.
8. Александар С. Ружичић стручни/уметнички сарадник 2012. Дувачки инструменти 1974.
9. Александар Ч. Вуловић асистент 2014. Музичка педагогија (Солфеђо и Методика наставе солфеђа) 1987.
10. Александра Б. Шуваковић доцент 2016. Италијански језик и лингвистика 1977.
11. Александра Ивковић асистент 2015. Музичка теорија 1983.
12. Александра Л. Раденковић доцент 2013. Клавир. 1963.
13. Александра М. Милановић доцент 2019. Гудачки инструменти- Виолина 1982.
14. Ана Kovaчевић ванредни професор 2011. Гудачки инструменти. 1978.
15. Ана Ж. Јовановић асистент 2011. Дијахронија српског језика. 1971.
16. Ана Мариа Ф. Ариас Бермудез лектор 2015. Шпански језик и лингвистика 1990.
17. Ана П Ковачевић ванредни професор 2016. виолина 1978.
18. Ана С. Живковић доцент 2018. Српска књижевност 1985.
19. Ана С. Јовановић доцент 2014. Шпански језик. 1977.
20. Андреј С. Фајгељ доцент 2018. Француски језик. 1978.
21. Анета Г. Тривић виши лектор 2015. Шпански језик и лингвистика. 1977.
22. Аница Р. Крсмановић асистент 2019. Методика наставе енглеског језика 1984.
23. Аница Радосављевић асистент 2012. Енглески језик и лингвистика 1984.
24. Анка Ж. Симић доцент 2019. Српска књижевност. 1985.
25. Ања Лазаревић доцент 2017. Музикологија 1986.
26. Биљана З. Лазовић лектор 2016. Француски језик. 1961.
27. Биљана Љ. Мандић ванредни професор 2020. Музичка педагогија 1973.
28. Биљана Р. Влашковић Илић ванредни професор 2019. Енглеска књижевност и култура. 1979.
29. Биљана С. Тешановић ванредни професор 2018. Француска књижевност и култура. 1962.
30. Бојан Оташевић редовни професор 2018. Цртање и сликање. 1973.
31. Бојан Р Бочина доцент 2011. ликовни елементи кроз технике презентације 1980.
32. Бојана М. Вељовић доцент 2017. Дијахронија српског језика 1988.
33. Борислав А. Чичовачки редовни професор 2018. Камерна музика 1966.
34. Бранка Л. Миленковић доцент 2016. Методика наставе енглеског језика 1976.
35. Вера Ж. Јовановић доцент 2020. Француски језик и методика наставе француског језика и књижевности 1979.
36. Видан Б Папић редовни професор 2011. Графички дизајн 1960.
37. Виолета Ж. Васиљевић ванредни професор 2017. Клавир. 1970.
38. Виченцо M. Фјоре доцент 2014. Италијанска књижевност и култура 1975.
39. Владимир М. Милић редовни професор 2017. Дириговање. 1962.
40. Владимир М. Ранковић ванредни професор 2015. Графика и графичке технике. 1973.
41. Владимир М. Трмчић доцент 2017. Композиција (Аранжирање) и ужа теоријско-уметничка област Музичка теорија (Контрапункт и Методика те 1983.
42. Владимир П. Благојевић ванредни професор 2019. Хармоника. 1980.
43. Владимир Р. Поломац ванредни професор 2016. Дијахронија српског језика. 1977.
44. Војин Т. Васовић редовни професор 2009. Хармоника. 1963.
45. Војислав Д. Спасић ванредни професор 2018. Соло певање. 1980.
46. Војислав Л. Илић доцент 2016. Методика наставе ликовне културе 1958.
47. Георгина В. Драговић лектор 2015. Немачки језик 1988.
48. Горан Д. Ракић редовни професор 2012. Цртање и сликање 1956.
49. Горан Р. Костић ванредни професор 2019. Камерна музика 1979.
50. Горана Г. Зечевић Крнета доцент 2017. Шпански језик и лингвистика. 1978.
51. Данијела М. Димковић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1976.
52. Данијела М. Јањић ванредни професор 2019. Италијанска књижевност и култура 1982.
53. Данило Ф. Капасо ванредни професор 2014. Италијански језик и лингвистика 1968.
54. Даница Б. Недељковић доцент 2019. Немачки језик. 1957.
55. Даница М. Јеротијевић - Тишма доцент 2018. Енглески језик и лингвистика 1985.
56. Дарја Р. Дамјановић сарадник у настави 2014. Клавир 1990.
57. Дејан М. Каравесовић доцент 2016. Енглески језик и лингвистика 1977.
58. Дивна М. Рулић лектор 2015. Шпански језик и лингвистика. 1954.
59. Драган Б. Бошковић редовни професор 2014. Српска књижевност. 1970.
60. Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Писмо. 1960.
61. Драгана Б. Димић ванредни професор 2015. Клавир. 1970.
62. Душан Д. Милосављевић сарадник у настави 2013. Хиспанске књижевности и култура 1990.
63. Душан Р. Живковић ванредни професор 2017. Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност. 1980.
64. Душан Р. Тороман виши стручни/уметнички сарадник 2015. Клавир 1983.
65. Душко С. Марић ванредни професор 2018. Уметничка продукција 1963.
66. Ђозеп Х. Ескера Нонел доцент 2013. Хиспанске књижевности и култура. 1964.
67. Ђорђе Р. Радовановић сарадник у настави 2014. Српска књижевност 1985.
68. Емина М. Смоловић редовни професор 2013. Музичка методика. 1970.
69. Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Цртање и сликање. 1956.
70. Зоран В. Комадина редовни професор 2017. Музичка теорија. 1966.
71. Зоран Р. Ракић редовни професор 2011. Хармоника. 1965.
72. Зорица Б. Митев-Војновић ванредни професор 2017. Музика у медијима 1959.
73. Иван Јотић доцент 2016. Фагот 1975.
74. Ивана Б. Палибрк доцент 2018. Енглески језик и лингвистика 1984.
75. Ивана Ј. Вучина-Симовић ванредни професор 2016. Шпански језик. 1977.
76. Ивана М. Николић виши лектор 2017. Шпански језик и лингвистика. 1977.
77. Ивана М. Павловић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1979.
78. Ивана Н. Медић доцент 2013. музикологија 1975.
79. Ирена Митровић асистент 000000. Немачка књижевност и култура. 00000000.
80. Ирена Р. Кнежевић асистент 2015. Графички дизајн (plakat). 1979.
81. Јасмина А. Теодоровић доцент 2016. Енглеска књижевност и култура 1973.
82. Јасмина В. Миковић лектор 2014. Француски језик. 1974.
83. Јасмина С. Ћирић доцент 2019. Историја ликовних уметности и архитектуре 1982.
84. Јасминка П. Докмановић ванредни професор 2017. Музика у медијима 1959.
85. Јасна С. Вељановић-Ранковић ванредни професор 2015. Музичка теорија. 1980.
86. Јелена А. Ивановић стручни/уметнички сарадник 2016. Клавир 1961.
87. Јелена Беочанин доцент 2017. Музичка педагогија 1976.
88. Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1972.
89. Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Сликарство 1976.
90. Јелена Д. Петровић Томашевић асистент 2014. Графички дизајн (Просторна графика) 1978.
91. Јелена Ђ. Весковић сарадник у настави 2014. Српска књижевност 1990.
92. Јелена И. Роквић ванредни професор 2020. Гудачки инструменти - Виолина 1983.
93. Јелена Л. Петковић доцент 2015. Савремени српски језик. 1975.
94. Јелена М Младеновски наставник стручног предмета 2017. Музичка теорија 1975.
95. Јелена М. Јосијевић асистент 2016. Енглески језик и лингвистика 1987.
96. Јелена М. Тодоровић Васић сарадник у настави 2015. Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност 1991.
97. Јелена Н. Арсенијевић - Митрић ванредни професор 2020. Tеоријске књижевне дисциплине и општа књижевност 1983.
98. Јелена О. Рувидић асистент 2013. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1975.
99. Јелена Р. Даниловић доцент 2014. енглески језик и лингвистика 1980.
100. Јелена Т. Волић-Хелбуш доцент 2014. Немачка књижевност и култура. 1960.
101. Јелица А. Вељовић доцент 2019. Хиспанске књижевности и култура 1987.
102. Јована В. Димитријевић-Савић ванредни професор 2011. Енглески језик. 1977.
103. Јована М. Радовановић ванредни професор 2018. Клавир 1985.
104. Јована С. Павићевић доцент 2017. Енглеска књижевност и култура 1982.
105. Јулијана М. Вулетић-Ђурић доцент 2017. Немачки језик. 1962.
106. Јулијана М. Протић доцент 2011. Вајарство. 1966.
107. Карољ К. Марочик редовни професор 2015. Дувачки инструменти - флаута. 1961.
108. Каталин К. Тасић редовни професор 2008. Дириговање. 1959.
109. Катарина А.Радовановић Јеремић ванредни професор 2015. Камерна музика. 1976.
110. Катарина Б. Недељковић асистент 2016. Цртање и сликање 1989.
111. Катарина В. Ерић ванредни професор 2017. Уметност говора 1976.
112. Катарина В. Мелић редовни професор 2017. Француска књижевност и култура. 1967.
113. Катарина Д. Божић сарадник у настави 2015. Дириговање 1990.
114. Катарина Д. Лазаревић асистент 2014. Музика у медијима 1987.
115. Катарина З. Милић асистент 2015. Француска књижевност и култура 1990.
116. Катарина П. Лончаревић ванредни професор 2019. Унутрашња архитетктура и индустријски дизајн 1978.
117. Катарина С. Станковић ванредни професор 2017. Дириговање. 1977.
118. Катја С. Пуповац доцент 2017. Методика вокално-инструменталне наставе 1980.
119. Кристина М. Парезановић наставник стручног предмета 2013. Музичка методика. 1977.
120. Лазар М. Димитријевић доцент 2019. Писмо 1981.
121. Лука К. Ваљо ванредни професор 2014. Италијански језик и лингвистика 1976.
122. Љиљана Ж. Ранковић виши стручни/уметнички сарадник 2011. Виолина. 1960.
123. Љуба М. Бркић ванредни професор 2018. Дигитална уметност 1975.
124. Маја В. Радивојевић асистент 2017. Музичка теорија 1989.
125. Маја М. Андријевић доцент 2017. Шпански језик и линквистика 1975.
126. Маја М. Анђелковић ванредни професор 2015. Српска књижевност. 1977.
127. Марија А. Аргентиеро лектор 2013. Италијански језик и лингвистика 1979.
128. Марија Арђентиеро виши лектор 2013. Италијански језик 1966.
129. Марија Б. Нијемчевић Перовић асистент 2017. Методика наставе немачког језика и књижевности 1987.
130. Марија В. Лојаница доцент 2016. Енглеска књижевност и култура 1979.
131. Марија М Ћирић ванредни професор 2017. Теорија уметнсоти и медија. 1969.
132. Марија М. Панић доцент 2016. Француска књижевност и култура. 1980.
133. Маријана Матић доцент 2015. Енглески језик 1972.
134. Марина В. Кебара доцент 2016. Руски језик. 1963.
135. Марина М. Петровић-Јилих доцент 2019. Немачка књижевност и култура и Методика наставе немачког језика и књижевности 1968.
136. Марина С. Трајковић-Биџовски редовни професор 2019. Соло певање 1960.
137. Марко Д. Петковић асистент 2015. Дигитална уметност 1986.
138. Маша З. Петровић Гујаничић асистент 2015. Шпански језик и лингвистика 1987.
139. Милан Д. Милановић виши лектор 2015. Енглески језик и лингвистика 1977.
140. Милана Л. Додиг доцент 2019. Француски језик. 1985.
141. Милена Б. Јововић лектор 2014. Италијански језик и лингвистика 1989.
142. Милена М. Белензада ванредни професор 2019. Сликарске технике. 1962.
143. Милена Р. Нешић - Павковић асистент 2017. Немачка књижевност и култура 1987.
144. Милица М. Виденовић виши стручни/уметнички сарадник 2009. Клавир (клавирски сарадник за гудаче) 1981.
145. Милица М. Танасковић стручни/уметнички сарадник 2014. Клавир 1981.
146. Милица С. Бацић лектор 2017. Енглески језик и лингвистика 1990.
147. Милица Т. Антонијевић ванредни професор 2015. Цртање и сликање. 1973.
148. Милка В. Николић ванредни професор 2018. Методика наставе српског језика и књижевности и савремени српски језик 1975.
149. Милорад Т. Маринковић ванредни професор 2017. Музичка теорија 1976.
150. Милош А. Спасовић асистент 2017. Француски језик. 1989.
151. Милош Јовановић асистент 2014. Немачка књижевност и култура 1985.
152. Милош Р. Вељковић ванредни професор 2016. Камерна музика. 1980.
153. Милутин М. Младеновић редовни професор 2016. Виолончело 1972.
154. Миљан Р. Белоица сарадник у настави 2011. Хармоника 1985.
155. Миодраг Б. Ђорђевић асистент 2014. хармоника 1988.
156. Мирјана Б. Нешковић доцент 2019. Камерна музика 1983.
157. Мирјана М. Мишковић-Луковић редовни професор 2016. Енглески језик и лингвистика 1964.
158. Мирјана М. Секулић ванредни професор 2019. Хиспанске књижевности и култура. 1983.
159. Мишо П. Филиповац доцент 2019. Сликарство 1987.
160. Наталија З. Богдановић асистент 2014. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн (Пројектовање облика) 1988.
161. Наташа А. Петровић редовни професор 2017. Виола 1974.
162. Небојша М. Савовић доцент 2018. Вајарство 1959.
163. Невена Д. Глигорић стручни/уметнички сарадник 2012. Клавир 1987.
164. Невена Ј. Вујошевић доцент 2017. Музичка теорија. 1980.
165. Неда М. Видановић истраживач приправник 2015. 1987.
166. Немања М. Драгојловић доцент 2014. Графички дизајн 1983.
167. Никола Вујчић доцент 2019. Немачки језик 1985.
168. Никола М. Бубања доцент 2012. Енглеска књижевност и култура. 1978.
169. Никола М. Ђуран истраживач приправник 2011. 1987.
170. Никола Р. Бјелић лектор 2015. Француски језик 1976.
171. Нина Ж. Манојловић асистент 2014. Енглески језик и лингвистика 1986.
172. Оливер Ђ. Њего редовни професор 2019. Соло певање 1959.
173. Петар П. Марковић виши стручни/уметнички сарадник 2014. Клавир 1974.
174. Предраг А. Милошевић доцент 2013. дигитална уметност 1974.
175. Предраг Д. Костовић ванредни професор 2016. Хармоника. 1972.
176. Ружица Н. Миловановић доцент 2013. Клавир. 1958.
177. Сандра Г. Миладиновић сарадник у настави 20. Шпански језик и лингвистика 1992.
178. Санела Ј. Мушија лектор 2015. Италијански језик и лингвистика 1972.
179. Сања В. Дрвеница ванредни професор 2017. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1966.
180. Сања Е. Пантовић доцент 2013. Методике вокално/инструменталне наставе и Литература и извођаштво 1964.
181. Сања Ж. Ђуровић ванредни професор 2015. Савремени српски језик. 1974.
182. Сања Луковац доцент 2013. клавир 1988.
183. Сања М. Вукосављевић–Миленић редовни професор 2017. Клавир. 1968.
184. Сања Р. Пајић ванредни професор 2016. Историја ликовних уметности и архитектуре. 1964.
185. Сања Р. Радановић доцент 2010. Немачки језик и методика наставе немачког језика и књижевности. 1966.
186. Саша Ж. Радовановић доцент 2017. Филозогија и естетика. 1972.
187. Саша Р. Мирковић ванредни професор 2016. Виола 1980.
188. Светлана Б. Крстић ванредни професор 2014. Клавир. 1968.
189. Светлана В. Стевановић асистент 2017. Шпански језик и лингвистика 1991.
190. Светлана М. Рајичић Перић сарадник у настави 0000000. Српска књижевност 20. века 1974.
191. Славица О. Гароња-Радованац ванредни професор 2015. Српска књижевност. 1957.
192. Славко Ж. Станојчић ванредни професор 2018. Теоријске лингвистичке дисциплине. 1976.
193. Слађана Д. Станојевић асистент 2016. Италијански језик и лингвистика 1991.
194. Слободан И. Маринковић редовни професор 2017. Сликарске технике. 1960.
195. Слободан М. Штетић редовни професор 2009. Графички дизајн. 1958.
196. Снежана Ђ. Моцовић лектор 2015. Немачки језик. 1976.
197. Софија Г. Мијовић асистент 2014. Немачки језик 1988.
198. Срђан Л. Стошић редовни професор 2014. Контрабас 1969.
199. Сузана С. Марочик редовни професор 2019. Методика вокално иструменталне наставе 1963.
200. Тамара М. Стојановић Ђорђевић доцент 2015. Педагогија. 1981.
201. Тамара Н. Лутовац асистент 2014. Дијахронија српског језика 1989.
202. Тања Ј. Танасковић доцент 2019. Савремени српски језик 1987.
203. Татјана С. Грујић виши лектор 2015. Енглески језик и лингвистика 1972.
204. Тиана В. Ашић редовни професор 2014. Француски језик. 1973.
205. Тиана М Тошић Лојаница доцент 2018. Енглески језик и лингвистика 1984.
206. Тијана З. Матовић асистент 2014. Енглеска књижевност и култура 1988.
207. Тијана Н. Кукић доцент 2019. Италијански језик и лингвистика 1980.
208. Томислав М. Павловић ванредни професор 2017. Енглеска књижевност и култура. 1960.
209. Урош Д. Степановић доцент 2013. Дириговање. 1974.
210. Филип С. Мисита асистент 2015. Графика и графичке технике 1988.
211. Часлав В. Николић ванредни професор 2017. Српска књижевност. 1983.