Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет у Крагујевацу
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења ↓
1. Александра Пештерац истраживач приправник 2018. Финансије, финансијске институције и осигурање 1993.
2. Стефан Вржина истраживач приправник 2018. Пословне финансије, Рачуноводство пореза 1993.
3. Маријана Симић истраживач приправник 2018. Менаџмент и пословна економија 1993.
4. Јована Лазаревић истраживач приправник 2018. Пословна економија 1992.
5. Александра Бошковић асистент 2016. Пословна економија 1990.
6. Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
7. Јована С. Филиповић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
8. Тијана Тубић Ћурчић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.
9. Милош Димитријевић истраживач приправник 2018. Општа економија и привредни развој 1989.
10. Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
11. Немања М. Лојаница доцент 2019. Општа економија и привредни развој 1988.
12. Немања Р. Карапавловић доцент 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
13. Марија В. Милинковић наставник страних језика 2018. Немачки језик у економији 1987.
14. Ненад З. Томић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
15. Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
16. Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
17. Владимир С. Михајловић асистент 2018. Општа економија и привредни развој 1984.
18. Стеван Д. Луковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1984.
19. Драган Г. Стојковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1983.
20. Милан Д. Стаменковић доцент 2020. Економске квантитативне методе 1983.
21. Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
22. Дејан С Јовановић доцент 3018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1981.
23. Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
24. Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
25. Владан М. Ивановић ванредни професор 2019. Општа економија и привредни развој 1981.
26. Марко С. Славковић доцент 2019. Пословна економија 1980.
27. Милена М. Јовановић Крањец асистент 2018. Социологија 1980.
28. Ненад М. Станишић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1979.
29. Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
30. Драгомир С. Димитријевић ванредни професор 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
31. Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
32. Милан Т. Костић ванредни професор 2018. Општа економија и провредни реазвој 1978.
33. Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
34. Вељко Р. Маринковић редовни професор 2019. Пословна економија 1978.
35. Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
36. Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
37. Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
38. Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
39. Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
40. Маја Р. Луковић наставник страних језика 2019. Енглески језик у економији 1977.
41. Слађана Д. Савовић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
42. Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
43. Ненад Р. Јанковић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
44. Јелена Д. Николић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
45. Владимир Ј. Ранковић редовни професор 2019. Примењено рачунарство 1977.
46. Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
47. Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
48. Виолета М. Домановић редовни професор 2019. Пословна економија 1974.
49. Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
50. Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
51. Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
52. Срђан М. Шапић редовни професор 2019. Пословна економија. 1971.
53. Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
54. Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
55. Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
56. Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
57. Предраг М. Мимовић редовни професор 2017. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
58. Милан С. Коцић редовни професор 2019. Пословна економија 1968.
59. Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
60. Данијела З. Деспотовић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1967.
61. Марина Б. Милановић доцент 2019. Економске квантитативне методе 1967.
62. Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1966.
63. Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
64. Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
65. Весна Р. Јањић редовни професор 2020. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
66. Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
67. Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
68. Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2019. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
69. Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1958.
70. Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
71. Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
72. Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
73. Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
74. Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.