Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет у Крагујевацу
# Наставник Звање Година избора ↓ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Дејан С Јовановић доцент 3018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1981.
2. Данијела З. Деспотовић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1967.
3. Весна Р. Јањић редовни професор 2020. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
4. Ненад М. Станишић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1979.
5. Милан Д. Стаменковић доцент 2020. Економске квантитативне методе 1983.
6. Драган Г. Стојковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1983.
7. Стеван Д. Луковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1984.
8. Милан С. Коцић редовни професор 2019. Пословна економија 1968.
9. Драгомир С. Димитријевић ванредни професор 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
10. Јелена Д. Николић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
11. Ненад Р. Јанковић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
12. Владимир Ј. Ранковић редовни професор 2019. Примењено рачунарство 1977.
13. Ненад З. Томић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
14. Милан Т. Костић ванредни професор 2018. Општа економија и провредни реазвој 1978.
15. Милена М. Јовановић Крањец асистент 2018. Социологија 1980.
16. Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1958.
17. Марија В. Милинковић наставник страних језика 2018. Немачки језик у економији 1987.
18. Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
19. Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1966.
20. Владимир С. Михајловић асистент 2018. Општа економија и привредни развој 1984.
21. Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
22. Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
23. Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
24. Предраг М. Мимовић редовни професор 2017. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
25. Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
26. Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
27. Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
28. Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
29. Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
30. Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
31. Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
32. Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
33. Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
34. Александра Бошковић асистент 2016. Пословна економија 1990.
35. Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
36. Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
37. Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
38. Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
39. Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
40. Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
41. Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
42. Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
43. Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
44. Тијана Тубић Ћурчић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.
45. Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
46. Јована С. Филиповић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
47. Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
48. Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
49. Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
50. Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
51. Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
52. Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
53. Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
54. Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
55. Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
56. Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.
57. Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
58. Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
59. Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2019. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
60. Виолета М. Домановић редовни професор 2019. Пословна економија 1974.
61. Маја Р. Луковић наставник страних језика 2019. Енглески језик у економији 1977.
62. Срђан М. Шапић редовни професор 2019. Пословна економија. 1971.
63. Вељко Р. Маринковић редовни професор 2019. Пословна економија 1978.
64. Слађана Д. Савовић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
65. Марко С. Славковић доцент 2019. Пословна економија 1980.
66. Владан М. Ивановић ванредни професор 2019. Општа економија и привредни развој 1981.
67. Немања Р. Карапавловић доцент 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
68. Немања М. Лојаница доцент 2019. Општа економија и привредни развој 1988.
69. Марина Б. Милановић доцент 2019. Економске квантитативне методе 1967.
70. Јована Лазаревић истраживач приправник 2018. Пословна економија 1992.
71. Маријана Симић истраживач приправник 2018. Менаџмент и пословна економија 1993.
72. Стефан Вржина истраживач приправник 2018. Пословне финансије, Рачуноводство пореза 1993.
73. Милош Димитријевић истраживач приправник 2018. Општа економија и привредни развој 1989.
74. Александра Пештерац истраживач приправник 2018. Финансије, финансијске институције и осигурање 1993.