Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет у Крагујевацу
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Александра Бошковић асистент 2016. Пословна економија 1990.
2. Александра Пештерац истраживач приправник 2018. Финансије, финансијске институције и осигурање 1993.
3. Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
4. Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
5. Вељко Р. Маринковић редовни професор 2019. Пословна економија 1978.
6. Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
7. Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
8. Весна Р. Јањић редовни професор 2020. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
9. Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
10. Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
11. Виолета М. Домановић редовни професор 2019. Пословна економија 1974.
12. Владан М. Ивановић ванредни професор 2019. Општа економија и привредни развој 1981.
13. Владимир Ј. Ранковић редовни професор 2019. Примењено рачунарство 1977.
14. Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
15. Владимир С. Михајловић асистент 2018. Општа економија и привредни развој 1984.
16. Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
17. Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
18. Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
19. Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1966.
20. Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
21. Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1958.
22. Данијела З. Деспотовић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1967.
23. Дејан С Јовановић доцент 3018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1981.
24. Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
25. Драган Г. Стојковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1983.
26. Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
27. Драгомир С. Димитријевић ванредни професор 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
28. Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
29. Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
30. Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
31. Јелена Д. Николић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
32. Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
33. Јована Лазаревић истраживач приправник 2018. Пословна економија 1992.
34. Јована С. Филиповић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
35. Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
36. Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
37. Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
38. Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
39. Маја Р. Луковић наставник страних језика 2019. Енглески језик у економији 1977.
40. Марија В. Милинковић наставник страних језика 2018. Немачки језик у економији 1987.
41. Маријана Симић истраживач приправник 2018. Менаџмент и пословна економија 1993.
42. Марина Б. Милановић доцент 2019. Економске квантитативне методе 1967.
43. Марко С. Славковић доцент 2019. Пословна економија 1980.
44. Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
45. Милан Д. Стаменковић доцент 2020. Економске квантитативне методе 1983.
46. Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
47. Милан С. Коцић редовни професор 2019. Пословна економија 1968.
48. Милан Т. Костић ванредни професор 2018. Општа економија и провредни реазвој 1978.
49. Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
50. Милена М. Јовановић Крањец асистент 2018. Социологија 1980.
51. Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
52. Милош Димитријевић истраживач приправник 2018. Општа економија и привредни развој 1989.
53. Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
54. Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
55. Немања М. Лојаница доцент 2019. Општа економија и привредни развој 1988.
56. Немања Р. Карапавловић доцент 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
57. Ненад З. Томић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
58. Ненад М. Станишић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1979.
59. Ненад Р. Јанковић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
60. Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
61. Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
62. Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
63. Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
64. Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.
65. Предраг М. Мимовић редовни професор 2017. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
66. Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
67. Слађана Д. Савовић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
68. Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
69. Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
70. Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2019. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
71. Срђан М. Шапић редовни професор 2019. Пословна економија. 1971.
72. Стеван Д. Луковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1984.
73. Стефан Вржина истраживач приправник 2018. Пословне финансије, Рачуноводство пореза 1993.
74. Тијана Тубић Ћурчић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.