Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет у Крагујевацу
# Наставник Звање ↓ Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Вељко Р. Маринковић редовни професор 2019. Пословна економија 1978.
2. Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
3. Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
4. Весна Р. Јањић редовни професор 2020. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
5. Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
6. Виолета М. Домановић редовни професор 2019. Пословна економија 1974.
7. Владимир Ј. Ранковић редовни професор 2019. Примењено рачунарство 1977.
8. Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
9. Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1966.
10. Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
11. Данијела З. Деспотовић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1967.
12. Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
13. Милан С. Коцић редовни професор 2019. Пословна економија 1968.
14. Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
15. Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
16. Ненад М. Станишић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1979.
17. Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
18. Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.
19. Предраг М. Мимовић редовни професор 2017. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
20. Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
21. Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
22. Срђан М. Шапић редовни професор 2019. Пословна економија. 1971.
23. Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
24. Владан М. Ивановић ванредни професор 2019. Општа економија и привредни развој 1981.
25. Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
26. Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1958.
27. Драгомир С. Димитријевић ванредни професор 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
28. Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
29. Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
30. Јелена Д. Николић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
31. Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
32. Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
33. Милан Т. Костић ванредни професор 2018. Општа економија и провредни реазвој 1978.
34. Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
35. Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
36. Слађана Д. Савовић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
37. Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
38. Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2019. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
39. Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
40. Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
41. Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
42. Дејан С Јовановић доцент 3018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1981.
43. Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
44. Драган Г. Стојковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1983.
45. Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
46. Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
47. Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
48. Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
49. Марина Б. Милановић доцент 2019. Економске квантитативне методе 1967.
50. Марко С. Славковић доцент 2019. Пословна економија 1980.
51. Милан Д. Стаменковић доцент 2020. Економске квантитативне методе 1983.
52. Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
53. Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
54. Немања М. Лојаница доцент 2019. Општа економија и привредни развој 1988.
55. Немања Р. Карапавловић доцент 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
56. Ненад З. Томић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
57. Ненад Р. Јанковић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
58. Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
59. Стеван Д. Луковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1984.
60. Маја Р. Луковић наставник страних језика 2019. Енглески језик у економији 1977.
61. Марија В. Милинковић наставник страних језика 2018. Немачки језик у економији 1987.
62. Александра Бошковић асистент 2016. Пословна економија 1990.
63. Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
64. Владимир С. Михајловић асистент 2018. Општа економија и привредни развој 1984.
65. Јована С. Филиповић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
66. Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
67. Милена М. Јовановић Крањец асистент 2018. Социологија 1980.
68. Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
69. Тијана Тубић Ћурчић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.
70. Александра Пештерац истраживач приправник 2018. Финансије, финансијске институције и осигурање 1993.
71. Јована Лазаревић истраживач приправник 2018. Пословна економија 1992.
72. Маријана Симић истраживач приправник 2018. Менаџмент и пословна економија 1993.
73. Милош Димитријевић истраживач приправник 2018. Општа економија и привредни развој 1989.
74. Стефан Вржина истраживач приправник 2018. Пословне финансије, Рачуноводство пореза 1993.