Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет у Крагујевацу
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1. Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
2. Милан Д. Стаменковић доцент 2020. Економске квантитативне методе 1983.
3. Марина Б. Милановић доцент 2019. Економске квантитативне методе 1967.
4. Маја Р. Луковић наставник страних језика 2019. Енглески језик у економији 1977.
5. Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
6. Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
7. Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
8. Јована С. Филиповић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
9. Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
10. Маријана Симић истраживач приправник 2018. Менаџмент и пословна економија 1993.
11. Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
12. Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
13. Марија В. Милинковић наставник страних језика 2018. Немачки језик у економији 1987.
14. Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
15. Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1958.
16. Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
17. Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1966.
18. Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
19. Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
20. Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
21. Владан М. Ивановић ванредни професор 2019. Општа економија и привредни развој 1981.
22. Владимир С. Михајловић асистент 2018. Општа економија и привредни развој 1984.
23. Немања М. Лојаница доцент 2019. Општа економија и привредни развој 1988.
24. Тијана Тубић Ћурчић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.
25. Милош Димитријевић истраживач приправник 2018. Општа економија и привредни развој 1989.
26. Данијела З. Деспотовић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1967.
27. Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
28. Ненад М. Станишић редовни професор 2020. Општа економија и привредни развој. 1979.
29. Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
30. Милан Т. Костић ванредни професор 2018. Општа економија и провредни реазвој 1978.
31. Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
32. Виолета М. Домановић редовни професор 2019. Пословна економија 1974.
33. Милан С. Коцић редовни професор 2019. Пословна економија 1968.
34. Вељко Р. Маринковић редовни професор 2019. Пословна економија 1978.
35. Јелена Д. Николић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
36. Слађана Д. Савовић ванредни професор 2019. Пословна економија 1977.
37. Марко С. Славковић доцент 2019. Пословна економија 1980.
38. Александра Бошковић асистент 2016. Пословна економија 1990.
39. Јована Лазаревић истраживач приправник 2018. Пословна економија 1992.
40. Срђан М. Шапић редовни професор 2019. Пословна економија. 1971.
41. Стефан Вржина истраживач приправник 2018. Пословне финансије, Рачуноводство пореза 1993.
42. Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
43. Владимир Ј. Ранковић редовни професор 2019. Примењено рачунарство 1977.
44. Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
45. Немања Р. Карапавловић доцент 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
46. Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
47. Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
48. Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
49. Драгомир С. Димитријевић ванредни професор 2019. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
50. Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
51. Дејан С Јовановић доцент 3018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1981.
52. Весна Р. Јањић редовни професор 2020. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
53. Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
54. Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
55. Милена М. Јовановић Крањец асистент 2018. Социологија 1980.
56. Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
57. Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
58. Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
59. Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
60. Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
61. Предраг М. Мимовић редовни професор 2017. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
62. Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
63. Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
64. Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
65. Ненад Р. Јанковић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
66. Ненад З. Томић доцент 2019. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
67. Александра Пештерац истраживач приправник 2018. Финансије, финансијске институције и осигурање 1993.
68. Драган Г. Стојковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1983.
69. Стеван Д. Луковић доцент 2020. Финансије, финансијске институције и осигурање 1984.
70. Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
71. Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2019. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
72. Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
73. Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
74. Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.