Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
2. Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
3. Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
4. Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
5. Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
6. Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
7. Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
8. Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
9. Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
10. Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
11. Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
12. Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
13. Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
14. Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
15. Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
16. Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
17. Јасна Ј. Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
18. Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
19. Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
20. Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
21. Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
22. Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
23. Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
24. Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
25. Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
26. Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
27. Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
28. Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
29. Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
30. Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
31. Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
32. Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
33. Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
34. Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
35. Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
36. Саша Т. Милојевић научни саветник 2018. Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај 1973.
37. Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
38. Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
39. Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
40. Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
41. Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
42. Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
43. Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
44. Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
45. Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Машинске конструкције и механизација 1977.
46. Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
47. Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
48. Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
49. Владимир Ј. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
50. Владимир Љ. Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
51. Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
52. Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
53. Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
54. Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
55. Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
56. Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
57. Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
58. Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
59. Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
60. Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
61. Мина Т. Васковић Јовановић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
62. Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
63. Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
64. Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
65. Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
66. Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
67. Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
68. Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
69. Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
70. Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
71. Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
72. Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
73. Снежана Д. Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
74. Вукашин Р. Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
75. Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
76. Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
77. Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
78. Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
79. Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
80. Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
81. Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
82. Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
83. Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
84. Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
85. Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
86. Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
87. Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
88. Бојана Р. Анђелковић Ћирковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
89. Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
90. Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
91. Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
92. Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
93. Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
94. Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
95. Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
96. Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
97. Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
98. Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
99. Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
100. Никола З. Коматина истраживач приправник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1993.
101. Никола Ј. Палић истраживач приправник 2018. Производно машинство 1993.
102. Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
103. Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно и војно машинство 1992.
104. Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1993.
105. Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Енергетика 1985.
106. Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
107. Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
108. Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
109. Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
110. Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
111. Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
112. Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
113. Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
114. Никола Ж. Ракић истраживач сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1987.
115. Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Машинске конструкције и механизација 1991.
116. Тијана Г. Цветић истраживач сарадник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1991.