Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења ↑
1. Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
2. Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
3. Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
4. Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
5. Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
6. Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
7. Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
8. Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
9. Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
10. Јасна Ј. Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
11. Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
12. Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
13. Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
14. Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
15. Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
16. Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
17. Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
18. Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
19. Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
20. Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
21. Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
22. Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
23. Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
24. Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
25. Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
26. Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
27. Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
28. Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
29. Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
30. Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
31. Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
32. Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
33. Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
34. Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
35. Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
36. Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
37. Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
38. Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
39. Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
40. Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
41. Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
42. Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
43. Снежана Д. Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
44. Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
45. Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
46. Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
47. Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
48. Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
49. Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
50. Саша Т. Милојевић научни саветник 2018. Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај 1973.
51. Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
52. Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
53. Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
54. Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
55. Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
56. Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
57. Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Машинске конструкције и механизација 1977.
58. Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
59. Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
60. Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
61. Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
62. Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
63. Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
64. Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
65. Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
66. Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
67. Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
68. Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
69. Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
70. Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
71. Вукашин Р. Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
72. Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
73. Владимир Љ. Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
74. Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
75. Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
76. Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
77. Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Енергетика 1985.
78. Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
79. Мина Т. Васковић Јовановић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
80. Владимир Ј. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
81. Бојана Р. Анђелковић Ћирковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
82. Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
83. Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
84. Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
85. Никола Ж. Ракић истраживач сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1987.
86. Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
87. Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
88. Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
89. Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
90. Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
91. Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
92. Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
93. Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
94. Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
95. Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
96. Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
97. Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
98. Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Машинске конструкције и механизација 1991.
99. Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
100. Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
101. Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
102. Тијана Г. Цветић истраживач сарадник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1991.
103. Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
104. Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
105. Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
106. Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
107. Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
108. Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
109. Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
110. Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно и војно машинство 1992.
111. Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
112. Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1993.
113. Никола З. Коматина истраживач приправник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1993.
114. Никола Ј. Палић истраживач приправник 2018. Производно машинство 1993.
115. Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
116. Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.