Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
# Наставник Звање Година избора ↓ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Машинске конструкције и механизација 1977.
2. Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
3. Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
4. Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
5. Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Машинске конструкције и механизација 1991.
6. Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Енергетика 1985.
7. Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
8. Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1993.
9. Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
10. Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
11. Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
12. Вукашин Р Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
13. Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
14. Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
15. Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
16. Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
17. Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
18. Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
19. Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
20. Тијана Г. Цветић истраживач сарадник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1991.
21. Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
22. Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
23. Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
24. Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
25. Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
26. Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
27. Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
28. Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
29. Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
30. Саша Т. Милојевић научни саветник 2018. Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај 1973.
31. Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
32. Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
33. Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
34. Никола З. Коматина истраживач приправник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1993.
35. Никола Ј. Палић истраживач приправник 2018. Производно машинство 1993.
36. Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
37. Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
38. Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
39. Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
40. Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
41. Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
42. Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
43. Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
44. Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
45. Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
46. Мина Т. Васковић Јовановић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
47. Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
48. Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
49. Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно и војно машинство 1992.
50. Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
51. Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
52. Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
53. Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
54. Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
55. Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
56. Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
57. Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
58. Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
59. Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
60. Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
61. Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
62. Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
63. Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
64. Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
65. Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
66. Никола Ж. Ракић истраживач сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1987.
67. Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
68. Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
69. Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
70. Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
71. Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
72. Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
73. Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
74. Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
75. Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
76. Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
77. Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
78. Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
79. Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
80. Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
81. Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
82. Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
83. Бојана Р. Анђелковић Ћирковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
84. Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
85. Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
86. Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
87. Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
88. Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
89. Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
90. Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
91. Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
92. Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
93. Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
94. Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
95. Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
96. Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
97. Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
98. Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
99. Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
100. Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
101. Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
102. Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
103. Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
104. Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
105. Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
106. Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
107. Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
108. Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
109. Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
110. Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
111. Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
112. Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
113. Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
114. Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
115. Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
116. Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.